Betaling af restskat for året 2013

18 juni 2014

Fra den 1. juli 2014 erstattes renten på ikke betalt restskat for 2013 med et lidt højere restskattetillæg. Restskat op til 19.215 kr. inklusive tillæg indregnes i forskudsskatten for 2015, hvis den ikke betales i år.

Ved betaling af restskat for indkomståret 2013 har der siden 1. januar 2014 skullet betales en rente på 3 pct. p.a.

Fra den 1. juli 2014 erstattes denne rente med et fast tillæg på 5 pct. uanset, hvornår restskatten herefter betales.

Forskellen kan illustreres med følgende eksempler:

  1. For en restskat på 2.300 kr., der betales den 30. juni 2014, skal der betales renter med ca. 35 kr. Fra den 1. juli koster det 115 kr.
  2. For en restskat på 25.000 kr. er de tilsvarende rentebeløb henholdsvis ca. 375 kr. og 1.250 kr.

Der skal altså være tale om en restskat af en vis størrelse, før forskellen i rentesatserne får væsentlig betydning.

Restskat op til 19.215 kr. (18.300 kr. + 5 pct.) indregnes automatisk i forskudsskatten for 2015, hvis den ikke betales i år.

Hvis restskatten er større end de 19.215 kr., vil den overskydende del skulle betales i 3 rater i månederne august, september og oktober i år, hvis den ikke betales forinden.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.