Betaling af restskat for 2013

25 februar 2014

Der er flere muligheder, når det gælder betaling af restskat for 2013. Som udgangspunkt skal restskatten senest betales lige efter sommerferien, men det er billigst, hvis du gør det med det samme. 

Viser årsopgørelsen for 2013, at der skal betales restskat, skal du også betale et ikke-fradragsberettiget rentetillæg. Størrelsen af dette afhænger af, om du betaler restskatten før eller efter den 1. juli 2014.

Hvis restskatten betales inden den 1. juli, skal der betales en såkaldt dag-til-dag-rente på 3,00 % p.a. At der er tale om en dag-til-dag-rente indebærer, at renten stiger for hver dag, du venter med at betale. Det lave renteniveau betyder dog, at der skal være tale om en restskat af betydelig størrelse, før det reelt betyder noget.

Får du en restskat på 5.000 kr., koster det et rentetillæg på ca. 37 kr., hvis du betaler den 31. marts. Venter du til den 30. juni, koster det ca. 75 kr.

Fra den 1. juli 2014 erstattes dag-til-dag-renten med et fast rentetillæg på 5,00 %. Det svarer til 250 kr. for hver 5.000 kr. i restskat.

Overstiger restskatten ikke et beløb på 18.300 kr., indregnes den automatisk i forskudsskatten for 2015, hvis den ikke betales i år. For mange kan en sådan indregning være fristende, men du skal være klar over, at dine nettolønninger i 2015 i så fald bliver op til ca. 1.500 kr. mindre pr. måned end ellers, fordi restskatten fordeles ligeligt over de 12 måneder i dette år.

Betaling af restskat over 18.300 kr. for 2013 kan ikke udskydes længere end til lige efter sommerferien. Den opkræves nemlig i 3 rater, der forfalder til betaling i august, september og oktober måned. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.