Betal restskatten straks

11 marts 2015

Det lave renteniveau for bankindeståender betyder, at det er en fordel at betale restskatten med det samme, hvis der er penge til det. Dette gælder uanset, at det ikke koster det store at vente.

SKAT har sendt årsopgørelser ud til størstedelen af befolkningen. Dermed er spændingen om overskydende skat eller restskat udløst.

For dem, der skal betale restskat, er det relevant at overveje, hvordan og hvornår denne skal betales.

Overordnet gælder der følgende regler:

  • Frem til og med den 1. juli 2015 kan restskat uanset størrelsen betales med tillæg af en såkaldt dag-til-dag rente på 2,9 procent. Renten, der ikke er fra-dragsberettiget, beregnes fra den 1. januar 2015 og stiger jo længere man venter. Se eksemplet nedenfor.
  • Restskat, der ikke er betalt senest den 1. juli 2015, forhøjes med et fast tillæg på 4,9 procent. Af det samlede beløb (restskat + rentetillæg) indregnes op til 19.616 kr. i skatten for 2016. En eventuel restskat ud over denne beløbsgrænse skal betales i tre rater i august, september og oktober måned 2015.

Forskellen i rentetillægget ved at betale før eller senere kan illustreres således: 

Restskat  Rentetillæg ved betaling 16. marts Rentetillæg vd betaling 15. maj Rentetillæg ved betaling i 2016
       
1.200 kr. Ca. 7 kr. Ca 13 kr. 59 kr.
6.000 kr. Ca 37 kr. Ca 65 kr. 294 kr.
11.000 kr. Ca 67 kr. Ca 120 kr. 539 kr.

Nominelt er rentetillæggene næppe uoverkommelige for ret mange, og derfor er det måske ikke alle, som tager det så nøje, om restskatten betales på det ene eller andet tidspunkt. Hvis pengene til betalingen allerede er til rådighed og står på en lønkonto eller lignende, er det dog under alle omstændigheder en fordel at betale hurtigst muligt, da det formentlig er de færreste, som får renter af sådanne indeståender.