Beskatning af valgkampbidrag

03 juni 2015

Individuelle valgkampbidrag skal håndteres med forsigtighed, hvis de ikke skal udløse beskatning hos modtageren. Og virksomheder kan ikke give økonomisk støtte, uden at det får skattemæssige konsekvenser for ejerne.

Som udgangspunkt er reglerne for den skattemæssige behandling af valgkampbidrag ganske enkle.

Partierne er ikke skattepligtige af de midler, som de indsamler, og kandidaterne er ikke skattepligtige af den støtte, som de modtager via partiforeningen. Kandidaterne er derimod skattepligtige af individuel støtte, som de modtager personligt.

Støtteannoncer og pjecer, der betales af private bidragydere, udgør i denne forbindelse en særlig udfordring, da de formentlig vil blive anset for individuel – og dermed skattepligtig – støtte, hvis bidragene og de tilhørende udgifter ikke indgår i partiregnskabet.

De udgifter, som kandidaterne selv betaler, berettiger ikke til skattefradrag, da de ikke kan sidestilles med driftsudgifter eller på anden måde er afholdt til sikring af en bestemt indkomst.

Heller ikke virksomheders valgkampbidrag giver ret til skattefradrag. Selvstændiges bidrag sidestilles derfor med en privat hævning i virksomheden. Og bidrag ydet af selskaber vil normalt skulle anses for maskeret udlodning til aktionærerne og derfor beskattes hos disse. Det fastslog Landsskatteretten i en kendelse fra 2006, og Skatterådet har i en netop offentliggjort afgørelse fastslået det samme.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.