Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Bedst at betale restskatten med det samme

23 marts 2016

Det lave renteniveau for bankindeståender betyder, at det er en fordel at betale restskatten med det samme, hvis der er penge til det. Dette gælder, uanset at det ikke koster det store at vente.

SKAT har sendt årsopgørelser ud til størstedelen af befolkningen. Dermed er spændingen om overskydende skat eller restskat udløst.

For dem der skal betale restskat, er det relevant at overveje, hvordan og hvornår denne skal betales.

Overordnet gælder der følgende regler:

  • Frem til og med den 1. juli 2015 kan restskat, uanset størrelsen, betales med tillæg af en såkaldt dag-til-dag rente på 2,2 procent. Renten, der ikke er fradragsberettiget, beregnes fra den 1. januar 2016 og stiger, jo længere man venter. Se eksemplet nedenfor.
  • Restskat, der ikke er betalt senest den 1. juli 2016, forhøjes med et fast tillæg på 4,2 procent. Af det samlede beløb (restskat + rentetillæg) indregnes op til 19.798 kr. i skatten for 2017. En eventuel restskat ud over denne beløbsgrænse skal betales i tre rater i august, september og oktober måned 2016.

Forskellen i rentetillægget ved at betale før eller senere kan illustreres således:

Restskat Rentetillæg ved
betaling 16. marts 2016
Rentetillæg ved
betaling 15. maj 2016 
Rentetillæg ved
betaling efter 1. juli 2016
       
1.200 kr. 5 kr.  9 kr.  50 kr. 
6.000 kr. 27 kr.  49 kr. 

252 kr. 

11.000 kr. 50 kr.  89 kr. 

462 kr. 

Nominelt er rentetillæggene næppe uoverkommelige for ret mange, og derfor er det måske ikke alle, som tager det så nøje, om restskatten betales på det ene eller andet tidspunkt. Hvis pengene til betalingen allerede er til rådighed og står på en lønkonto eller lignende, er det dog under alle omstændigheder en fordel at betale hurtigst muligt, da det formentlig er de færreste, som får renter af sådanne indeståender.