Alle velgørende organisationer skal godkendes på ny hos SKAT

06 maj 2014

Reglerne for godkendelse af almenvelgørende og almennyttige fonde og foreninger m.v. er skærpet, og alle de berørte organisationer skal på ny godkendes hos SKAT.

Skatteministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om godkendelse af almenvelgørende fonde og foreninger m.v. efter en særlig bestemmelse i ligningslovens § 8 A.

En sådan godkendelse er meget vigtig for de pågældende organisationer. For det første er den afgørende for, at gavegivere kan få skattefradrag for deres donationer til organisationen. For det andet er det kun godkendte organisationer, som kan søge om en særlig momskompensation hos SKAT. Den gives efter særlige regler for at modvirke, at de pågældende organisationer almindeligvis kun får fradrag for en del af deres købsmoms, fordi størstedelen af deres indtægter er momsfrie.

Den nye bekendtgørelse betyder, at alle organisationer – også Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Læger uden Grænser og de andre store bidragsmodtagere – nu skal godkendes på ny. Ifølge bekendtgørelsen tilbagekaldes tidligere godkendelser nemlig med virkning fra 1. januar 2015, hvis organisationerne ikke inden den 1. oktober 2014 indsender dokumentation til SKAT om, at de opfylder betingelserne i den nye bekendtgørelse.

Den væsentligste nyhed i bekendtgørelsen er, at godkendelse nu forudsætter, at organisationen hvert år modtager gaver på mindst 200 kr. fra mere end 100 gavegivere. Tidligere var der ikke nogen nedre beløbsgrænse, ligesom antallet af gavegivere set over 3 år blot gennemsnitligt skulle være over 100. Du kan læse bekendtgørelsen her.

Det nye krav betyder, at en række mindre organisationer – herunder ikke så få privatskoler – har risiko for at miste deres godkendelse, hvilket vil få en negativ betydning for deres økonomi. Ikke fordi gaveindtægterne har den store betydning for dem, men mere fordi de mister muligheden for at opnå momskompensation.

De store organisationer vil nemt kunne få fornyet deres godkendelse, men de pålægges alle en administrativ byrde ved at skulle udarbejde den fornødne dokumentation. Det kan dog næppe udelukkes, at der vil være større organisationer, som overser de nye regler og derfor mister godkendelsen, alene fordi de ikke får indsendte materialet inden fristens udløb.

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af dokumentationen, eller ønsker du en vurdering af mulighederne for godkendelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.