Afgift på spildevand

22 oktober 2014

Med virkning fra den 1. oktober 2014 er alle spildevandsafgifter forhøjet med 50 %. Afgifterne er ikke omfattet af den særlige trappemodel, men virksomheder indenfor bl.a. fiskerierhvervet kan søge om refusion.

Forhøjelsen af spildevandsafgifterne blev faktisk allerede vedtaget af Folketinget i 2009, men er først sat i kraft nu, fordi skatteministeriet har afventet en godkendelse fra EU.

Enkelte brancher kan få godtgjort enten 70 % eller 80 % af den del af afgiften, der overstiger 30.000 kr. Det gælder blandt andet fiskeforarbejdningsvirksomheder samt sukker- og pektinfabrikker. Godtgørelsen kan søges efter udgangen af hvert kvartal. Næste gang altså i januar 2015.

Forhøjelsen af afgifterne rammer også de virksomheder med et stort vandforbrug, der er tilmeldt den såkaldte trappemodel, da det kun er den variable del af vandafledningsbidraget og ikke afgifterne, som der via denne ordning gives rabat på.

Trappemodellen betyder, at vandafledningsbidraget falder i takt med et stigende vandforbrug. Den er vedtaget for at skabe større sammenhæng mellem bidraget og omkostningerne til håndteringen af spildevandet.

Når ordningen er fuldt indfaset i 2018, vil virksomheder af et vandforbrug på mellem 500 m3 og 20.000 m3 få en rabat på 20 %, mens vandforbrug over 20.000 m3 vil berettige til en rabat på 60 %.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.