Ændring af de skattemæssige afskrivninger

27 august 2014

Afskrivningsloven rummer en fortrydelsesbestemmelse. Indtil 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen er det uden nærmere begrundelse muligt at ændre de skattemæssige afskrivninger.

Det er kun afskrivningssatsen, der kan ændres. Opgørelsen af selve afskrivningsgrundlaget kan kun ændres via en anmodning til SKAT om genoptagelse af selve skatteansættelsen og kun, hvis SKAT er enig.

Ændring af afskrivningssatsen kan ske indtil 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen. Selvstændige og selskaber med kalenderårsregnskab havde selvangivelsesfrist den 1. juli 2014 for indkomståret 2013. De har derfor frist frem til tirsdag den 30. september 2014 til at bede om ændring af afskrivningssatserne.

Efter 3 måneders fristens udløb kan afskrivninger kun ændres, hvis det enten sker (1) til udligning af en indkomstændring foretaget af SKAT, (2) hvis der foreligger særlige omstændigheder, (3) hvis afskrivningerne ikke har haft nogen skattemæssig virkning, eller (4) hvis den selvstændige/selskabet har undladt at foretage bundne afskrivninger, herunder straks- eller nedrivningsfradrag vedrørende bygninger. Og ansøgning skal i givet fald indsendes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Hvis virksomheden er ophørt, eller aktivet er solgt, og ansøgningen indgives efter udløbet af selvangivelsesfristen for ophørs- eller salgsåret, kan der kun ske ændring af afskrivningerne, når der foreligger særlige omstændigheder.

Blandt de særlige omstændigheder, der anerkendes som grundlag for efterfølgende ændring af de skattemæssige afskrivninger, er de tilfælde, hvor selvstændige ved en fejl eller forglemmelse ikke via afskrivninger har tilpasset indkomsten efter reglerne om seniornedslag.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.