Årsopgørelsen for 2015 kommer snart

13 januar 2016

Mandag den 14. marts 2016 løfter SKAT officielt sløret for, hvorvidt vi skal have penge tilbage i skat for 2015, eller om vi skal betale restskat. For mange vil den første årsopgørelse dog kun være foreløbig.

Lige så snart vi har passeret et årsskifte, begynder mange at fundere over, om de skal have penge tilbage i skat for det forgangne år, eller om de skal betale restskat. Nogle regner det ud med det samme, men de fleste venter, til de får besked fra SKAT.

SKAT oplyser på sin hjemmeside, at årsopgørelsen for 2015 officielt kan ses i TastSelv fra og med mandag den 14. marts 2016. Det er en lille uges tid senere end sidste år.

Måske kan du allerede smugkigge i weekenden 12. – 13. marts. SKAT har således i tidligere år brugt den praksis at åbne for adgangen et par dage forud for den officielle dato for at minimere det pres på TastSelv-systemet, der altid opstår, når årsopgørelserne frigives. Det sker – gætter vi på – nok også i år.

De borgere, som stadig får årsopgørelsen på papir, modtager den først i anden halvdel af april måned.

Adgangen til at se årsopgørelsen fra den 14. marts 2016 gælder for lønmodtagere, pensionister og andre med almindelige indkomstforhold samt for de ejere af K/S-anparter, forældrelejligheder mv., som ikke har meldt fra over for den særlige S15-selvangivelsesordning.

Overskydende skat for 2015 udbetales sammen med en rentegodtgørelse på 0,5 %. Det svarer til 5 kr. for hver 1.000 kr. i overskydende skat. Pengene indsættes automatisk på din Nemkonto. For de fleste sker det tirsdag den 12. april. Beløb under 100 kr. udbetales dog ikke, men overføres til næste år.

Er den overskydende skat på over 100.000 kr., sker udbetalingen på et senere tidspunkt, fordi opgørelsen i så fald først skal gennemgås manuelt hos SKAT til sikring af, at det store beløb ikke skyldes en fejl.

Viser årsopgørelsen, at der skal betales restskat, skal du også betale et rentetillæg til denne. Størrelsen af dette afhænger af, om restskatten betales før eller efter 1. juli 2016.

Betaler du inden, skal du betale et tillæg på 2,2 % p.a. for antallet af dage i perioden fra 1. januar 2016 og frem til og med betalingsdagen. Får du en restskat på 5.000 kr., koster det derfor et tillæg på ca. 27 kr., hvis du betaler den 31. marts. Venter du til den 30. juni, koster det ca. 55 kr.

Fra den 1. juli 2016 erstattes dag-til-dag renten med et fast restskattetillæg på 4,2 %. Det svarer til 42 kr. for hver 1.000 kr. i restskat. Overstiger restskatten inklusive restskattetillægget ikke et beløb på 19.200 kr., indregnes den automatisk i forskudsskatten for 2017, hvis den ikke betales i år. Restskat ud over beløbsgrænsen skal betales i tre rater i august, september og oktober måned.

Har du indkomster eller fradrag, som SKAT ikke kender til, skal du selv indberette disse. Bortset fra håndværkerfradrag, der allerede kan indtastes, kan indberetning først ske, når årsopgørelsen er klar. Det vil sige fra den 14. marts 2016. Hvis du indtaster oplysningerne inden den 31. marts 2016, vil SKAT kunne nå at korrigere udbetalingen af overskydende skat den 12. april 2016 til det rigtige beløb.