13. maj 2016 bliver skæringstidspunkt for ny praksis

04 maj 2016

Den nye praksis, hvorefter SKAT ikke længere vil godkende fradrag for tab, som private lider, når virksomheder går konkurs, samt for tab ved erstatning for svie og smerte, træder i kraft den 13. maj 2016.

I en artikel i Depechen 2016, nr. 7, fortalte vi, at SKAT ikke længere vil godkende fradrag for tab, som private lider i forbindelse med køb af varer og ydelser samt for tab ved erstatning for svie og smerte.

SKAT har nu udsendt et styresignal om ændringen.

For forudbetalinger for varer og ydelser har ændringen virkning for forudbetalinger, der foretages den 13. maj 2016 eller senere. Dog er forudbetalinger, der finder sted senest den 13. november 2016 omfattet af gammel praksis, hvis der er indgået bindende aftale om forudbetalingen den 13. maj 2016 eller tidligere.