Stigende salg af danske virksomheder til udlandet

01 maj 2016

Handlen med danske og europæiske virksomheder har været stigende de seneste år, og i 4. kvartal 2015 blev der registreret næstflest virksomhedshandler i et kvartal nogensinde. I første kvartal af 2016 er aktiviteten faldet noget, og flere af de største aktører inden for M&A har oplevet fald i antallet af afsluttede handler.

Ud over den generelle stigning i antallet af danske virksomhedshandler har en anden tendens også været gældende de seneste år. Flere og flere danske virksomheder sælges nemlig til udenlandske købere. 

Udvikling i antal solgte virksomheder

Baggrund for udviklingen

Der er flere forklaringer på udviklingen. Som det fremgår, er der i samme periode generelt sket en stigning i det samlede antal virksomhedshandler, hvilket også har smittet af på antallet af virksomheder solgt til udlandet. Men hvor andelen af handler med udenlandsk køber var 40% i fx. 2012, var den på 54% i 2015.

I 2015 er der sket en forholdsvis kraftig vækst i udenlandske P/E-fondes køb af danske virksomheder. Hvor de danske P/E-fonde tidligere har stået for langt størstedelen af de danske virksomheder, der blev solgt til P/E-fonde, udgør denne andel kun lidt over 50% i 2015. Det er et udtryk for at mellemstore danske virksomheder er attraktive – også i udlandet. Det er dog stadig sådan, at den langt overvejende andel - ca. 70% af de transaktioner, som er gennemført det seneste år - har været strategiske opkøb, dvs. til købere inden for samme eller tilstødende industri.

Den mest nærliggende forklaring på væksten i antal solgte virksomheder til udlandet synes dog at være, at konkurrencen inden for de fleste brancher er blevet skærpet. Det skaber et behov for at fokusere. Ønsker mellemstore eller store virksomheder vækst på et marked, som måske ikke vokser, kræver det en stærkere geografisk spredning. Dermed skabes interesse for virksomheder i andre lande inden for samme forretningsområde. 

Hvilke typer virksomheder sælges til udlandet?

Der kan være forskel på, hvilke typer virksomheder, der kan have interesse for henholdsvis strategiske købere og for P/E-fonde.

Udenlandske strategiske købere vil især have interesse i tre typer af danske virksomheder:

 • Danske virksomheder med betydeligt know-how og unikke produkter, eller brancher hvor danske virksomheder har en stærk position, fx inden for green-tech, medico, design mv. Det var tilfældet ved salget af fx Daloon og Maribo Medico
   
 • Danske virksomheder med en stærk position på det danske (skandinaviske) marked, som det kan være vanskeligt for den udenlandske køber selv at opbygge. Eller hvor den danske virksomhed har haft vanskeligt ved at opbygge en global distribution, som kan profitere af købers adgang til distribution. Fx. Premier-Is.
   
 • Mindre handelsvirksomheder, hvor største agenturgiver ønsker distribution gennem eget salgsselskab på det danske marked. Fx. blev Brock & Michelsen (Zeiss-distributør) solgt til Zeiss.

Følgende typer af virksomheder kan også have interesse for udenlandske P/E fonde:

 • Niche-virksomheder, hvor der globalt set er et begrænset antal aktører.
   
 • Virksomheder i brancher, der vokser kraftigt.
   
 • Virksomheder i brancher, hvor der på europæisk plan er ved at ske en konsolidering. 

Salg til udlandet kræver særlige kompetencer

At sælge en virksomhed til en udenlandsk køber er typisk en betydelig mere kompliceret proces end salg til en indenlandsk køber. Alene sproget er en udfordring, specielt når det drejer sig om spidsfindige finansielle og juridiske formuleringer. Der kan også være kulturelle udfordringer, som fx. hvor hurtigt man går frem i processen, hvor vigtige de personlige relationer er, om man forhandler med beslutningstager, vigtige ritualer osv.

For en virksomhedsejer er det naturligvis afgørende, at den rådgiver, man benytter, har den nødvendige erfaring og det nødvendige internationale netværk til at kunne gennemføre et internationalt salg. I BDO trækker vi ved internationale handler altid på vores internationale netværk af lokale eksperter og specialister.