Stærk vækst i aktiviteten indenfor køb og salg af virksomheder i 2015

20 juli 2015

Aktiviteten indenfor køb og salg af virksomheder er stærkt stigende i 2015: I årets 6 første måneder blev der solgt 135 virksomheder i forhold til 118 i 1. halvår 2014.

Der er mange årsager til denne stigning. Her skal peges på nogle af årsagerne:

Mange sælgere: 1) Mindre og mellemstore virksomheder, som står for langt størstedelen af de handlede virksomheder, har de seneste år realiseret gode resultater, hvilket har været medvirkende til høje priser – i absolutte priser – på virksomhederne, 2) Generationsskiftevirksomheder.

Mange købere: 1) Industrielle købere, der har ambitioner om en højere vækst end markedsvæksten, og som stadig kan finansiere opkøb billigt, 2) Kapitalfonde, som har etableret fonde med ”nye” penge.

Positivt erhvervsklima. Ovenstående kombineret med et generelt positivt erhvervsklima har skabt en situation, hvor mange har effektueret planer om køb og salg af virksomheder.

Nedenfor et udpluk af de virksomhedshandler som BDO Corporate Finance har medvirket ved:

  • Ticket To Heaven solgt til Kids Fashion Group (D). Negativ EBITDA. Begge virksomheder er indenfor børnetøj. BDO rådgav sælger.
  • Forhandler og detailkæde der sælger belysningsartikler. EBITDA ca. 5 mio. kr. BDO rådgav sælger.
  • East.dk delvis solgt til Industriudvikling. East.dk er en underleverandør til womens fashion med EBITDA på ca. 20 mio. kr. BDO rådgav sælger.
  • Producent af fritidsudstyr solgt til private investorer, EBITDA på ca. 28 mio. kr. BDO rådgav sælger.
  • Rebel Penguin solgt til private investorer. Rebel Penguin beskæftiger sig med online marketing bl.a. til spilvirksomheder. EBITDA ca. 5½ mio. kr. BDO rådgav køber.
  • Gastech Energi solgt til Ariston (I). Gastech Energi sælger gaskedler, varmepumper mv. EBITDA ca. 12 mio. kr. BDO rådgav køber.
  • Dataman A/S solgt til Vitec AB (S). Begge virksomheder er softwarevirksomheder, Dataman har et EBITDA 5,5 mio. kr. BDO rådgav køber.
  • Stensbjerg A/S solgt til SMV Invest A/S. Stensbjerg er en bygningsvirksomhed med et EBITDA på ca. 6 mio. kr. BDO rådgav sælger.