Undersøgelse af hændelsesforløbet vedrørende servicetilpasninger på forebyggende foranstaltninger for børn og unge i Odense Kommmune

16 september 2015

Odense Kommune har efter kritik af sagsbehandlingen i et antal børnesager, bedt BDO og advokatfirmaet Kromann Reumert om at gennemføre en ekstern undersøgelse af sagen.  

Undersøgelsens formål er at afklare hændelsesforløbet og afdække, om der er sket tilsidesættelse af lovgivningen på området. Konklusionerne fra rapporten er nu offentliggjort og kan læses her:

Rapport, Odense kommune
Bilag 1: Kommissorium
Bilag 2: Metodebeskrivelse

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte partner, Helle Thiele på hti@bdo.dk eller telefon 41 89 04 21