Supply chain er en kugle i et flipperspil

04 oktober 2016

Ledelse af værdikæden eller supply chain er et underprioriteret område i danske virksomheder. Resultatet er, at mange supply chain funktioner bliver reaktive og ender som kuglen i et flipperspil. En professor, en konsulent og en journalist kaster i ny bog lys på den stærke værdikæde.

Af: Jan Stentoft, professor, SDU; Einar Scholte, partner, BDO Advisory samt Poul Breil-Hansen, partner, Merkur Kommunikation.

Vi ser ofte, at virksomheder har alt for mange forretningsprojekter i gang på samme tid. Der mangler et samlet overblik over, hvad der er gang i, og hvordan de enkelte projekter støtter op om corporate strategy. Dette manglende overblik betyder også, at flere projekter kan være i gang på samme tid, hvor nogle projekter arbejder efter projektmål, som modarbejder hinanden, og andre projekter arbejder efter de samme målsætninger. Med simple midler foreslår vi, at der skabes et overblik over de indsatsområder, man vælger at arbejde med. Et sådant overblik skal både bidrage til, at alle ikke løber efter den samme bold som i miniputfodbold og sikre, at vi ikke ender i en situation, som vist i Monty Pythons ”100 m dash for people with no sense of direction”. Alt kan således ikke løses på én gang, og der er både begrænsede ressourcer, kompetencer og fysisk kapacitet. Det er derfor nødvendigt at prioritere og skabe en hovedplan, der tager højde for barrierer og begrænsende faktorer.

Det kræver et bolværk, som filtrerer de vigtige og værdiskabende tiltag fra de mindre vigtige og knap så værdiskabende indsatser. Det bolværk er sjældent på plads i danske virksomheders supply chain funktioner, og det er præcis årsagen til, at mange supply chain funktioner bliver reaktive og ender som kuglen i et flipperspil. Det bliver salg, udvikling, product management og alle de andre, der sætter dagsordenen for, hvad der sker i supply chain afdelingen, fordi supply chain ledelsen ikke har bolværket på plads. Hvis bolværket skal være på plads, stiller det mindst tre krav til supply chain ledelsen.

  • Supply chain ledelsen skal være i stand til at forstå, hvad der sker i de andre dele af virksomheden, og hvad der driver funktionernes adfærd.
  • Supply chain ledelsen skal forstå sin egen forsyningskæde, styrker og svagheder, kompetencer og knowing-doing gaps. Det kræver erkendelser og kortlægning som skitseret i bogens kapitel 3 og 4, og det kræver en plan for, hvor afdelingen skal bevæge sig hen.
  • Supply chain ledelsen skal være i stand til at udforme en forretningsplan, som synliggør, hvordan supply chain skaber gevinster, der bidrager til virksomhedens samlede præstationer og konkurrenceevne. Forretningsplanen skal selvsagt være forståelig for topledelsen og ledere fra andre funktioner, og der skal derfor ske en delvis oversættelse af supply chain verdenens termer til et mere generelt forretningssprog.

Bliv klogere på den stærke værdikæde

Læs mere om bogen Den stærke værdikæde - sådan skaber du konkurrencekraft på www.ctflab.dk

Forfatterne til bogen er i øjeblikket på rundtur med gratis seminarer i Aarhus, Kolding og København, hvor du kan blive meget klogere på, hvordan fokus på den stærke værdikæde kan skabe store resultater i din virksomhed. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Einar Scholte, partner, BDO Advisory på eos@bdo.dk eller 41 89 02 22.