Om igen, sygedagpengesager skal vurderes på ny

27 januar 2016

En nylig afsagt dom fra Højesteret får Ankestyrelsen til at ændre praksis for udbetaling af sygedagpenge - med tilbagevirkende kraft.

Dommen betyder, at alle kommuner nu skal gennemgå de sager, hvor borgere har fået stoppet udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Gennemgangen skal ske med henblik på at vurdere og beregne en eventuel tilbagebetaling til borgeren.

Fra Ankestyrelsens udmelding:

"Når en borger har modtaget sygedagpenge i en tidsbegrænset periode, skal kommunen tage stilling til, om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

Den nye praksis slår fast, at udbetalingen af sygedagpenge først må standses, når kommunen har lavet denne vurdering."

Læs Ankestyrelsens nye praksis her

I BDO kan vi hjælpe

En ny gennemgang af de mange sager er en omfattende opgave at løfte oven i den løbende drift og alle de andre opgaver. I BDO har vi en række dygtige medarbejdere, som er rutinerede i systemanvendelse, kender reglerne og kan beregne en eventuel tilbagebetalingen. Opgaven kan vi tilbyde at udføre efter fast pris eller medgået tid – det er helt op til jer.

Har I behov for assistance, så ring eller skriv til os – naturligvis helt uforpligtende.