Barnets Reform - Evaluering af lovændringer

12 juli 2015

Ny evalueringsrapport fra BDO vedrørende Barnets Reform. 

BDO har evalueret Servicelovens § 49 a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og § 153 om præcisering af fagpersoners skærpede underretningspligt, for Socialstyrelsen. Evalueringen peger på, at den skærpede underretningspligt fremmer den tidlige indsats.

Læs hele rapporten på socialstyrelsens hjemmeside.