Unødvendige regler

12 oktober 2015

Tilbage i 2012 nedsatte daværende erhvervs- og vækstminister, Ole Sohn, et særligt udvalg under navnet Vækstforum for Enklere Regler. Udvalget har det som sit formål at gøre opmærksom på dumme og overflødige regler, og dermed hjælpe til at gøre det mindre bureaukratisk at drive virksomhed. 

Vækstforum for enklere regler er kørt videre under de efterfølgende ministre og også den nye erhvervs- om vækstminister, Troels Lund Poulsen, vil lade forummet fortsætte – endda med et nyt kommissorium med mere vidtgående rammer. 

Forummet har 21 medlemmer – hvoraf 7 kommer fra forskellige virksomheder, mens resten kommer fra forskellige organisationer – og har sin egen hjemmeside (enklereregler.dk), hvor man kan se en oversigt over de forslag, som de har indsendt. Foreløbig er det blevet til ikke mindre end 488 forslag, hvoraf de 169 er gennemført, 172 er delvist gennemført og 78 gennemføres ikke. En ganske pæn statistik. 

I BDO synes vi godt om initiativet med Vækstforum for Enklere Regler, ligesom vi kipper med flaget for den nye regerings målsætning om, at der skal fjernes byrder for virksomhederne svarende til 3 mia. kr. frem mod 2020. 

Men vi tænker også, at der måske kunne sættes endnu mere strøm til projektet ved at ændre kulturen i centraladministrationen – i ministerier og styrelser m.v. – til også at have fokus på, hvad der kan gøre det nemmere at drive en virksomhed. 

Det er da udmærket, at der fx. i regi af SKAT er etableret en early warning – ordning, der har til formål at gøre opmærksom på mulige skattehuller, men burde der ikke også være en ordning med det modsatte formål: At gøre opmærksom på urimelige er eller unødigt bureaukratiske skatteregler? 

Vi nægter at tro, at det kun er på brugersiden – hos virksomhederne – at man kan se problemerne. Vi er sikre på, at også embedsmændene kender til håbløse regler. Måske er det bare ikke så velset og prestigeforbundet at henlede opmærksomhed på dem. En form for whistleblower-funktion til den slags ville derfor måske hjælpe. 

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.