Stop skat på personalepleje

06 januar 2014

Sygefraværet er ganske højt på mange offentlige arbejdspladser. Det koster kassen og derfor gøres der meget for at nedbringe det.
 
For nylig var der en kommune, som udtænkte en plan. De ville etablere en sundhedsordning rettet mod medarbejdere med et længerevarende eller hyppigt sygefravær.

Ordningen indebar, at medarbejdere med meget fravær skulle have tildelt en koordinator i form af en medarbejder med socialfaglig baggrund fra et privat firma. Koordinatorens opgave bestod i første række i at finde årsagen til fraværet og dernæst fastlægge en handlingsplan med behandlingsmuligheder m.v.
 
Forinden ordningen blev søsat, bad kommunen SKAT bekræfte, at ordningen ikke ville medføre beskatning af de berørte medarbejdere.
 
Svaret var imidlertid negativt. Ifølge SKAT ville ordningen ikke være udtryk for skattefri personalepleje, fordi dette efter deres opfattelse kræver, at ordningen stilles til rådighed for alle på arbejdspladsen, hvilket i sagens natur ikke var muligt. Der var i stedet tale om et skattepligtigt personalegode. De medarbejdere, som gjorde brug af tilbuddet, ville således være skattepligtige af hele eller dele af værdien af koordinatorens arbejde.
 
Afgørelsen er et eksempel på den meget restriktive praksis, som SKAT følger på området. En praksis som sætter meget snævre grænser for, hvad almindelig (skattefri) personalepleje kan omfatte. En praksis som synes at udspringe af en frygt for, at arbejdsgiverne vil erstatte almindelig pengeløn med skattefrie goder på arbejdspladsen, hvis SKAT ikke stritter imod.
 
Men det er jo en misforståelse. Arbejdsgivere – private såvel som offentlige – bruger ikke en krone mere på personalet, end de finder nødvendigt. Og ingen lønmodtagere vil gå med til at udvise løntilbageholdenhed mod at få flere personalegoder.
 
Efter vores opfattelse bør al personalepleje være skattefri, ligesom det bør overlades til arbejdsgiverne at definere, hvad der er personalepleje. Kun personalepleje, der reelt har karakter af belønning, bør udløse beskatning.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: