Skatteministeren som lyseslukker

02 maj 2016

Dagbladet Børsen bragte forleden et debatindlæg fra Martin Lidegaard, finans- og skatteordfører for de Radikale Venstre. Han foreslog, at der indføres regler om et særligt vækstfradrag, således at private investorer skal kunne fradrage helt op til 650.000 kr. ved investering i små, unoterede virksomheder.

Selvom det ikke fremgår af debatindlægget, synes der at være tale om det samme fradrag, som den tidligere regering fremlagde i foråret 2014, men som aldrig blev gennemført.

Forslaget fra de Radikale kommer kort tid efter, at Alternativet fremlagde en vækstpakke med en lang række forslag til understøttelse af iværksætterkulturen og de mindre og mellemstore virksomheder. Herunder et forslag om at lempe reglerne for anvendelse af pensionsmidler til investering i ikke-børsnoterede virksomheder. Et forslag som vi i BDO har talt varmt for i flere år.

I BDO glæder vi os over, at der fra alle sider af Folketinget synes at være bred opbakning til tanken om, at der bør gøres noget for de mindre og mellemstore virksomheder. Deres behov for bedre muligheder for finansiering og risikovillig kapital er åbenlys.

Derfor ærgrer det os, at skatteministeren nu nedtoner forventningerne til den 2025-plan, som regeringen vil fremlægge til efteråret. I en kronik i Børsen skrev ministeren, at man ikke skal forvente store lettelser i kapital- og erhvervsbeskatningen i regeringens plan. Det økonomiske råderum er angiveligt ikke stort nok, og regeringen vil hellere lette personskatten.

Vi vælger at tolke ministerens udmelding som politisk teatertorden. Som en del af et taktisk spil. Når de politiske forhandlinger om 2025-planen bliver en realitet, finder vi det svært at tro, at der ikke kan findes finansiering til en pakke med tiltag til understøttelse af de mindre og mellemstore virksomheder, når alle nu synes enige om, at det er fra dem, at væksten skal komme. Det må kunne lade sig gøre.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.