Opskriften på succes

05 maj 2014

Ugebrevet Mandag Morgen bragte den 28. april 2014 en artikel under overskriften ”Medarbejdere i verdensklasse kan sikre danske jobs”.
 
Artiklen handler om, hvordan 6 sjællandske industrivirksomheder for 3 år siden gik sammen og dannede en såkaldt kompetenceudviklingsklynge, som med bistand fra EU’s socialfond har udviklet en plan for, hvordan medarbejdere på alle niveauer kan bringes op i verdensklassen.

Kun veluddannede og motiverede medarbejdere kan nemlig i mange virksomheder kompensere for lønforskellen til lavtlønslande og er derfor nøglen til, hvordan vi kan bevare flere produktionsvirksomheder i Danmark.
 
De 6 virksomheder er kagefabrikken Bisca i Stege, kemivirksomheden Sun Chemical i Køge, bryggeriet Royal Unibrew i Faxe, storskærmsproducenten DNP Denmark i Karlslunde, fødevarevirksomheden Kram Madservice også i Køge samt pektinfabrikken CP Kelco i Lille Skensved.

Som en del af projektet er der sket en minutiøs kortlægning af, hvilke kompetencer der er afgørende for at bevare produktion i Danmark, og på trods af virksomhedernes forskellighed har de kunnet arbejde sammen på kryds og tværs om temaer som ressourceeffektivitet, produktivitet og uddannelsesforløb.
 
En af konklusionerne er, at medarbejderne skal have indsigt i, hvad netop deres arbejde betyder for virksomhedens bundlinje. Kun på den måde bliver de nemlig motiveret til at yde deres bedste og tager medansvar for virksomhedens udvikling.
 
En anden konklusion er, at der blandt medarbejderne er en stor specialistviden og uforløst kreativitet, som aldrig rigtig bliver bragt i spil i organisationen, fordi ledelsen ikke efterspørger og belønner det i tilstrækkelig grad.
 
Det er tankevækkende konklusioner. Og selv om projektet er realiseret blandt industrivirksomheder, kan resultaterne udmærket bruges også i andre brancher. Medarbejderne er og bliver den vigtigste ressource i alle virksomheder, men en optimal udnyttelse forudsætter, at de tages alvorligt. At de kender deres betydning for virksomhedens bundlinje, og at ledelsen gør brug af den viden, som de besidder.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: