Om udenomssnak og byrdelettelsestiltag

06 juni 2016

Folketingets Skatteudvalg bad for nylig skatteministeren om at oplyse, hvorvidt der i ministeriet arbejdes på at lette byrderne for små og mellemstore virksomheder ved at deres indberetninger om moms og skat mv. bruges til automatisk at genere et skatteregnskab.

I sit svar oplyste skatteministeren, at Skatteministeriet skam bidrager aktivt til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvis overordnede mål er at reducere virksomhedernes indberetningsbyrder.

Ifølge ministeren er det imidlertid ikke nogen nem opgave. I sit svar til skatteudvalget skriver han således til sidst:

”De nævnte initiativer til automatisering og digitalisering af virksomhedernes skattehåndtering er attraktive og visionære, men vedrører samtidig komplekse problemstillinger og systemer, som kræver grundige og længerevarende projektforløb. Skatteministeriet har løbende fokus på at lette byrderne for små og mellemstore virksomheder gennem øget automatisering og digitalisering, ligesom Skatteministeriet arbejder for at bidrage til regeringens målsætning om at lette virksomhedernes byrder med op mod 3 mia. kr. frem mod 2020. Samtidig er det afgørende, at byrdelettelsestiltagene ikke modvirker effektiv kontrol eller virker uhensigtsmæssige på andre parametre, herunder fx i forhold til skatteprovenuet”.

Når man læser et svar som dette, kan man godt forstå, at Clement Kjersgaard går langt for at få sine interviewofre til at svare klart på hans spørgsmål. For det er et noget kryptisk ministersvar, synes vi.

I BDO glæder vi os over, at man i Skatteministeriet har fokus på at lette byrderne for de små og mellemstore virksomheder.

Vi forstår nemlig ikke, hvorfor det skal være så svært. Og slet ikke hvordan disse ”byrdelettelsestiltag” skulle kunne få en negativ betydning for skattemyndighedernes kontrolmuligheder og skatteprovenuet. Vi synes, at ministeriet burde trække i det digitale arbejdstøj og opprioritere opgaven.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.