Milliarder til SMV’erne

16 februar 2015

I Jyllands-Posten Erhverv kunne vi forleden læse, at regeringen arbejder på etablering af endnu en halvoffentlig investeringsfond i regi af Vækstfonden. En fond a la Dansk Vækstkapital, der blev oprettet i 2011 med det formål at investere i små og mellemstore virksomheder. I fonden indskød en række pensionsselskaber dengang 4,8 mia. kroner, hvoraf de 3,6 mia. kroner blev indskudt som lån, hvor staten garanterede et afkast svarende til en dansk statsobligation.

Også den nye fond er angiveligt baseret på penge fra de store pensionsselskaber, og igen bliver der helt sikkert tale om et milliardbeløb.

I BDO synes vi godt om planen. Der er nemlig stort behov for tilførsel af kapital til mange mindre og mellemstore virksomheder. Derfor er alle tiltag i den retning velkomne.

Vi kunne imidlertid rigtig godt tænke os, hvis tiltaget blev suppleret af andre initiativer med samme mål, sådan at der blev en hel vifte af muligheder.

Det er rigtig godt med de store fonde, men de er jo alle forbundet med et ikke ubetydeligt bureaukrati. Det vi har brug for, er løsninger, som kan bringes i spil på kort tid.

I BDO ser vi to helt oplagte muligheder:

  • Den ene består i at lempe på reglerne for privates muligheder for at anvende deres private pensionsopsparing til køb af ikke-børsnoterede aktier. Vi synes, at man bør fjerne kravet om, at alle investeringer skal udgøre mindst 100.000 kr.
  • Den anden består i at lempe reglerne for anvendelse af etableringskontomidler og iværksætteropsparing til køb aktier. Vi synes, det er unødvendigt med et krav om en ejerandel på mindst 25 % af den samlede kapital. Og efterbeskatningen bør udskydes til den dag, hvor aktierne sælges.

Det er fint med både millioner og milliarder, men der findes et stort antal virksomheder, hvor mindre beløb er tilstrækkeligt. Især hvis de kan skaffes hurtigt.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: