Ikke så slemt endda

21 september 2015

Ifølge en ny analyse fra Dansk Erhverv er antallet af selvstændige faldet med mere end 11.000 siden 2008. Et fald på ca. 5,3 pct. Faldet var især stort i årene 2008 – 2012, men selv i de seneste to år, hvor beskæftigelsen ellers er steget med omtrent 30.000 personer, har der været et fald. Ifølge undersøgelsen er der i dag 203.411 selvstændige i Danmark.

Det samlede fald dækker over store forskelle mellem de forskellige brancher. Faktisk er antallet af selvstændige indenfor både ”Information og kommunikation” og ”Finansiering og forsikring” steget med 30 %. Modsat har der været et fald på over 22 % indenfor ”Bygge og anlæg” og et fald på næsten 17 % indenfor ”Landbrug, skovbrug og fiskeri”.

I en artikel i Berlingske den 11. september udtrykker markedsdirektør Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv, bekymring over faldet. Organisationen efterlyser flere iværksættere for at sikre innovation og dynamik i erhvervslivet.

I BDO er vi knapt så bekymrede. Efter vores opfattelse har den politiske og mediemæssige opmærksomhed overfor iværksættere næppe nogensinde været større end den er i disse år. Det er cool at være iværksætter. Og havde det ikke været tilfældet, ville faldet i antallet af selvstændige have været endnu større.

Faldet skyldes således snarere det faktum, at antallet af ældre selvstændige, der afvikler deres virksomhed, er større end antallet af unge, der starter op. Her til kommer, at der i nogle brancher – fx i landbruget – sker en koncentration, hvor de enkelte enheder bliver større og større.

Det ville da være dejligt, hvis endnu flere unge ville være selvstændige, men i stedet for at arbejde for dette, synes vi faktisk, at det ville være bedre, hvis der blev arbejdet for at gøre vilkårene for de selvstændige bedre. Så går resten af sig selv. DR kunne passende overveje, at lade næste udgave af iværksætterprogrammet ”Løvernes Hule” være med politikere, der pitcher politiske tiltag, der understøtter iværksætterne.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.