Hvad sagde jeg?

19 maj 2014

Siden 1. januar 2014 har det været muligt at stifte såkaldte iværksætterselskaber med en startkapital på kun 1 krone. Målet var at gøre det nemmere for iværksættere at starte en ny virksomhed.
 
Allerede da lovforslaget blev fremsat, skrev jeg i dette forum, at vi i BDO var noget skeptiske i forhold til den nye selskabstype. Vi syntes, det lignede symbolpolitik.

Efter vores erfaring har iværksættere nemlig ikke besvær med at skrabe penge sammen til at stifte et almindeligt anpartsselskab. Deres problem er langt oftere, at de har brug for at låne penge. Og jo lavere selskabskapitalen er, jo sværere er det at låne.
 
I Jyllands-Posten kunne vi for nylig læse, at der foreløbig er stiftet 1.500 iværksætterselskaber, og at bankerne trækker på skuldrene over for den nye selskabstype. De stiller samme krav til dem som til alle andre. Til avisen udtalte Claus Greve, der er erhvervskundechef i Nordea, følgende:
 
”Jeg mener, at det er ens for langt størstedelen af de nystiftede selskaber. Hvis de skal låne penge i banken, skal der stilles en personlig kaution. Det gælder, uanset om de har en selskabskapital på 1 kr. eller 50.000 kr.”.
 
Kautioner er imidlertid – i skattemæssig henseende - et onde. Hvis selskabet går konkurs – og det gør mange mindre selskaber desværre – kan de penge, der er indskudt som selskabskapital, fratrækkes som aktietab, men det kan hovedaktionærers kautionstab ikke.
 
Denne forskelsbehandling er ikke rimelig. Især ikke når henses til, at forskelsbehandlingen kun gælder, når hovedaktionærer kautionerer for deres eget selskab. Lider de tab, som følge af kaution for fremmede, kan tabet fratrækkes.
 
Vi har for nylig foreslået, at reglerne ændres, sådan at hovedaktionærer også kan få fradrag for eventuelle tab ved pengeudlån til eller kaution for deres selskaber. En ændring af reglerne i den retning vil have langt større betydning, end hvad muligheden for at stifte iværksætterselskaber nogensinde får.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: