Hold nu op!

27 maj 2014

Tilbage i 2012 vedtog Folketinget at afskaffe den forhadte iværksætterskat. Det vil sige den skat, som selskaber betalte af gevinster på porteføljeaktier. Altså af mindre aktieposter i ikke-børsnoterede selskaber.

Afskaffelsen af skatten gjaldt kun gevinster ved salg af sådanne aktier. Udbytter af porteføljeaktier er stadig skattepligtige. Denne forskelsbehandling er ikke hensigtsmæssig.

Det er regeringen udmærket klar over. Et af forslagene i regeringens nyligt fremlagte vækstplan går derfor ud på at lempe udbyttebeskatningen af unoterede porteføljeaktier. Konkret foreslår regeringen, at der kun skal betales skat af 70 % af sådanne udbytter. Det vil i 2016 reducere den reelle skat på disse fra 22 % til 15 %.

For et selskab, der modtager 50.000 kr. i udbytte af en post porteføljeaktier, betyder det, at skatten af dette nedsættes med 3.500 kr.

Efter vores opfattelse vil dette ikke få nogen nævneværdig effekt på investeringsstrategien hos business angels. Dertil er ændringen simpelthen for lille.

Forslaget giver mindelser om regeringens berømte investeringsvindue fra 2012, hvor man i en begrænset periode gav virksomheder et ekstra skattefradrag ved investering i fabriksnye driftsmidler. Dette initiativ blev introduceret med pomp og pragt, men man glemte at fortælle, at den reelle effekt var et statstilskud på 3,75 % af investeringen, og at tilskuddet i øvrigt blev udbetalt over en periode på mere end 10 år. Derfor blev det aldrig en succes.

Vi synes, at det er prisværdigt, at regeringen vil arbejde for at gøre det lettere for selskaber at skaffe sig risikovillig kapital, men den foreslåede lempelse er i vores øjne noget pjat. Alle kan jo se, at det eneste rigtige vil være at fjerne skatten helt.

Vi ved godt, at det koster flere penge. Men denne udfordring kan løses ved at sænke ambi-tionsniveauet på andre områder. Vi foretrækker så absolut 37 større ændringer med reel effekt end 89 mindre justeringer uden større betydning.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: