Hjælp til de bornholmske slagteriarbejdere

07 juli 2014

I Folketinget er der bred enighed om at ville hjælpe slagteriarbejderne med at beholde deres jobs. Det skal ske ved at finde en model, hvor de uden forudgående beskatning kan indskyde en del af deres løn i det selskab, hvori de er ansat. 

Nu har regeringen så fremlagt sit bud på en løsning. Det går ud på, at der i en forsøgsperiode på 3 år skal åbnes for etablering af en helt ny type selskaber – såkaldte medarbejderinvesteringsselskaber – som skal investere i den virksomhed, hvori medarbejderne er ansat, eller i virksomhedens leverandører eller aftagere.

Reglerne skal ikke kun kunne anvendes i slagteribranchen, men af alle. Regeringen lægger foreløbigt til grund, at 10.000 personer vil anvende ordningen, og at de gennemsnitligt vil indbetale 20.000 kr. årligt i hvert af de 3 år. Det vil betyde et samlet kapitalindskud på hele 552 mio. kr. fra medarbejderne. 

I BDO synes vi rigtig godt om initiativet, men modellen egner sig efter vores opfattelse kun til meget store virksomheder med mange ansatte. Vi frygter derfor, at der trods de gode hensigter kun vil blive stiftet et fåtal af disse selskaber. 

I forhold til mindre og mellemstore virksomheder vil de særlige medarbejderinvesteringsselskaber være en alt for tung løsning. De har brug for modeller, hvor medarbejderne kan investere lønkroner direkte i det selskab, hvori de er ansat.

Det kan – som vi tidligere har påpeget – gøres ved at lempe på reglerne for etableringskonti og iværksætteropsparing og ved at ændre reglerne for anvendelse af pensionsmidler til køb af ikke-børsnoterede aktier.

Der findes vist efterhånden ingen i dette land – heller ikke i regeringen – som ikke erkender, at der er et stort behov for at få tilført kapital til de mindre og mellemstore virksomheder. Det hjælper de nye medarbejderinvesteringsselskaber ikke på. Der er brug for alternativer, og det haster.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/groups/Hj%C3%A6lp-til-de-bornholmske-slagteriarbejdere-4615539.S.5891770031116681217?view=&gid=4615539&type=member&item=5891770031116681217&trk=my_groups-b-title