Gør crowdfunding skattefri

23 juni 2014

Socialdemokraternes vækst- og erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, er ifølge et indlæg i Politiken den 1. juni 2014 en varm fortaler for crowdfunding. Den nye finansieringsform, der baseres på mindre bidrag fra mange mennesker, og som blev kendt, da Barack Obama i sin tid finansierede store dele af sin kampagne ved at indsamle midler over nettet.

Crowdfunding findes i mange versioner. Fra den rene form, hvor en gruppe mennesker hver for sig donerer et beløb efter egen formåen, og uden krav om nogen modydelse, over lånemodeller, hvor pengene stilles til rådighed som et (eventuelt rentefrit) lån, til de mere sofistikerede selskabsmodeller, hvor pengene indskydes i et selskab, hvori bidragyderne modtager aktier, som de kan sælge, hvis projektet bliver en succes.
 
Ligesom Benny Engelbrecht tror vi i BDO på crowdfunding til finansiering af iværksættere, men hvis det skal blive et egentligt hit, kræver det efter vores opfattelse hjælp fra Christiansborg. Og pæne ord er i denne forbindelse ikke nok.
 
Crowdfunding i den rene form er nemlig udtryk for en gave og derfor efter de gældende regler skattepligtig for modtageren, når midlerne skal bruges til finansiering af en virksomhed. Der skal betales skat af midlerne i det år, hvori de modtages, og det er ikke hensigtsmæssigt.
 
Vi har brug for regler, der gør det muligt at parkere pengene, uden beskatning, på en bankkonto, og sådan at skattefriheden forbliver intakt, hvis blot pengene efterfølgende anvendes til dækning af udgifter eller til køb af maskiner eller værktøj.
 
Det vil næppe koste statskassen de store summer at indføre en sådan ordning, og i en tid, hvor finansiering er en stor udfordring for mange mindre og mellemstore virksomheder, bør det ikke være skattereglerne, som skal gøre det svært at afprøve nye finansieringsformer.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: