Fest i Whiskybæltet

23 november 2015

Regeringen har indgået en finanslovsaftale med de øvrige partier i blå blok. Den betyder blandt andet, at arve- og gaveafgiften frem mod 2020 nedsættes fra 15 procent til ca. 5 procent ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed til nære familiemedlemmer.

Aftalen fik straks Pia Olsen Dyhr, formand for SF, til tasterne. På Twitter skrev hun, at der i konsekvens af aftalen nu bliver fest i Whiskybæltet.

Måske skulle Pia Olsen Dyhr være startet med at læse den fulde aftale. Heri kan man nemlig læse, at nedsættelsen af arve- og gaveafgiften sker i stedet for genindførslen af den såkaldte formueskattekursregel.

Det var en regel, som tidligere medførte en enkel og lempelig værdiansættelse ved generationsskifte af selskabsdrevne virksomheder. En regel, som den forrige regering afskaffede med den begrundelse, at der var tale om et skattehul. Dette uagtet, at reglen havde virket upåklageligt i mere end 32 år.

Gevinsten for virksomhedsejerne ved nedsættelsen af arve- og gaveafgifterne er ifølge regeringen lidt højere end gevinsten ved en genindførsel af formueskattekursen ville have været, men gevinsten kommer til gengæld over en længere årrække, fordi regeringen havde stillet i udsigt, at formueskattekursen ville blive genindført allerede til næste år.

Groft sagt er konklusionen derfor, at virksomhedsejerne blot får de penge tilbage, som de mistede ved ophævelsen af formueskattekursen. Der sker blot en intern omfordeling, fordi nedsættelsen af afgifterne først og fremmest kommer de meget velhavende til gode, mens en genindførsel af formueskattekursen i højere grad ville have været til glæde for ejerne af de mindre og mellemstore virksomheder.

Det ændrer dog ikke ved, at vi i BDO er positive over for finanslovsaftalen. Vi kan godt finde hår i suppen, men helt overordnet sender aftalen et signal om, at regeringen gerne vil erhvervslivet. Og det er godt. Næsten til at feste over – også selv om man ikke bor i Whiskybæltet.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.