Får vi nok?

21 november 2016

I sidste måned udsendte erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen en pressemeddelelse om Dansk Vækstkapital I, der er en underafdeling af Vækstfonden.

Dansk Vækstkapital I har til formål at investere i mindre og mellemstore virksomheder. Fonden blev stiftet i 2011 med en kapital på ca. 5 milliarder kroner, der blev indskudt dels af staten og dels af en række pensionsselskaber.

Ministerens pressemeddelelse blev udsendt i anledning af offentliggørelsen af fondens regnskab for 2015, hvori der blev gjort status over fondens resultater siden stiftelsen. Det blev fremhævet, at de virksomheder, som fonden har investeret i, samlet har skabt 900 arbejdspladser herhjemme siden 2011 og øget deres omsætning med 3 milliarder kroner.

Umiddelbart lyder det jo godt, men pressemeddelelsen rummer ingen oplysninger om, hvad forventningerne har været. Det kan dermed ikke vurderes, om resultaterne er bedre eller ringere end forventet.

I BDO er vi ikke i tvivl om, at de 120 virksomheder, som de 15 fonde under Dansk Vækstkapital I har investeret i, har haft glæde af fondenes kapitaltilførsler. Vi er også sikre på, at medarbejderne hos Vækstfonden gør et stort arbejde.

Men vi er noget usikre på, om vi – samfundet – får nok for de mange penge, som staten bruger på erhvervsfremmeordningerne.

Også på regionalt og kommunalt plan bruges der mange penge på forskellige former for erhvervsfremme. Samlet bruges der faktisk hele 4,7 mia. kroner i 2016 på de forskellige ordninger, fremgår det af en netop offentliggjort rapport.

De mange aktører tilbyder mange forskellige ydelser. Men der findes ingen som helst samlet oversigt over de støttemuligheder, som virksomhederne tilbydes. Resultatet er derfor, at de små og mellemstore virksomheder ikke aner, hvad de skal gøre. Derfor udnytter kun et meget lille antal mulighederne.

Der har længe været snakket om behovet for sanering af de mange ordninger. Tiden er inde til handling.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.