Et nyt og bedre investeringsvindue

03 marts 2014

Dansk Byggeri har udsendt sin konjunkturanalyse for 2014. Det er dyster læsning.

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen forventes ganske vist i år at stige med ca. 2.500 arbejdere, men stigningen skyldes udelukkende stormene ”Allan” og ”Bodil”. Når de heraf følgende reparationsarbejder er overstået, og ordningen med håndværkerfradrag ophører, falder beskæftigelsen med ca. 3.500 personer.

Antallet af beskæftigede i byggebranchen forventes således i 2015 at falde til det laveste antal siden 2010. Og det uanset de store offentlige sygehus- og universitetsbyggerier m.v.
 
Investeringerne i nyt erhvervsbyggeri er på et historisk lavt niveau. Der bliver kun bygget ganske få nye fabrikker, kontorer og lagerhaller og heller ikke mange nye stalde og siloer til landbruget.
 
Tilbage i 2012 vedtog regeringen er særligt investeringsvindue, som gav ekstra skattefradrag til virksomheder, der investerede i fabriksnye driftsmidler. Ordningen udløb ved udgangen af 2013, og blev os bekendt ikke nogen succes.
 
Ikke desto mindre var der i efteråret forlydender om, at regeringen overvejede at forlænge ordningen. Det blev heldigvis ikke til noget.
 
Nu pågår der så overvejelser om endnu en vækstpakke. Vi kan ikke bedømme behovet for en sådan, men hvis regeringen beslutter sig herfor, har vi et forslag til et nyt investeringsvindue. Et vindue rettet mod erhvervsbyggeriet.

Konkret foreslår vi, at reglerne om straksfradrag for udgifter til ombygning af afskrivningsberettigede ejendomme ændres sådan, at udgifter til vedligeholdelse ikke længere skal fragå i det maksimale fradrag. Og hvis man på Christiansborg foretrækker den nuværende teknik, foreslå vi alternativt, at loftet for fradrag hæves fra de nuværende 5 % af afskrivningsgrundlaget til fx 10 %.
 
Et investeringsvindue med dette indhold vil efter vores opfattelse være meget mere attraktivt end det gamle og vil givetvis gavne beskæftigelsen i byggebranchen.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: