Et nødvendigt onde

07 december 2015

Topchefen i Grundfoss, Mads Nipper, fik for nylig ørerne i maskinen, fordi han på Twitter udtrykte frustration over SKAT, som har rejst en såkaldt transfer pricing–sag mod hans virksomhed. Myndighederne mener angiveligt, at Grundfoss bevidst har placeret en for stor del af sin indtjening i lande, hvor skatten er lavere end i Danmark.

Sagen ærgrer tilsyneladende topchefen rigtig meget. I alle tilfælde har han to gange skrevet på Twitter, at SKAT hellere skulle bruge deres ressourcer på noget andet end at jagte hæderlige danske virksomheder.

Det fik Berlingske op i det røde felt. Avisen fandt kritikken skinger og anbefalede direktøren at holde øjnene på bolden og ikke på manden.

Ikke noget dårligt råd, tænker vi i BDO. Multinationale virksomheder må leve med risikoen for, at SKAT vil kigge dem over skuldrene for at se, hvordan de fastsætter de koncerninterne afregningspriser og øvrige samhandelsvilkår. De skattemæssige transfer pricing–regler er et nødvendigt onde, og det anerkender de givetvis også på Grundfoss.

Vi gætter derfor også på, at topchefens frustration ikke gælder kontrollen som sådan, men nok snarere det faktum, at koncernen givetvis har brugt store ressourcer på at dokumentere, at deres interne afregningspriser er i orden, men at SKAT uden videre har tilsidesat dokumentationen med et pennestrøg.

Det er nemlig, hvad vi oplever i hverdagen. At virksomhederne bruger dage, uger og måneder på at producere dokumentation, som efterfølgende bliver tilsidesat uden nærmere begrundelse. Den slags er altid frustrerende.

Løsningen består imidlertid ikke i at stække SKAT, men de nugældende regler, hvorefter virksomhederne kan idømmes betydelige bøder, hvis de ikke på forkant producerer store mængder dokumentation, er i vores øjne spild af både tid og penge.

Vi foreslår derfor, at reglerne ændres derhen, at virksomhederne først skal udarbejde dokumentationen, når SKAT beder om den. Det vil være en kæmpe administrativ lettelse.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.