En gang til for prins Knud

14 december 2015

Der er én ting som journalister og politikere aldrig mister interessen for, og det er erhvervslivets brug af danske og internationale skatteregler.

Hvis det kun var misbrug, som interessen samlede sig om, ville det være fint. Men det er det desværre ikke. Helt almindelig og legal brug af skattereglerne bliver så let som ingenting sat ind i en ramme, hvor det pludselig bliver til mistænkelig skattetænkning af værste skuffe.

Seneste eksempel kom i Jyllands-Posten i torsdags. Her kunne vi læse, at ejendomsinvestorer har høstet gevinster i milliardklassen på Strøget i København, uden at Skat på nuværende tidspunkt har modtaget en krone.

Historien handlede om, at internationale kapitalforvaltere over en årrække har opkøbt københavnske butiksejendomme. Det er sket gennem danske selskaber, som i deres skatteregnskab har foretaget skattemæssige afskrivninger på ejendommene.

Ved salg af ejendommene er disse afskrivninger – trods store værdistigninger på ejendommene – ikke kommet til genbeskatning, fordi det ikke er ejendommene, som er blevet solgt, men derimod aktierne i de selskaber, som har ejet disse. Og sådanne aktiegevinster beskattes ikke, når den sælgende aktionær har ejet mere end 10 % af aktierne.

Hverken muligheden for skattemæssige afskrivninger eller muligheden for skattefrie aktiesalg er imidlertid nye. Det er gamle regler, som kan anvendes af alle ejendomsinvestorer, uanset om de kommer fra Løgstør eller fra Luxemburg.

Derfor er det også nærmest trættende, når socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Pedersen, til avisen udtaler:

”Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, hvis der med baggrund i skattetænkning sker en unaturligt kraftig acceleration i priserne på attraktive ejendomme. Det er ikke uden risiko for samfundet”.

For der er intet som helst skattetænkning i dette. Alle ejere af butiksejendomme udnytter naturligvis de skattemæssige afskrivningsmuligheder. Det har de altid gjort, og det er fuldstændig i overensstemmelse med loven. Det gentager vi gerne over for både journalister og politikere.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.