Det tror vi også

21 december 2015

Regeringen har med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i spidsen mange planer for, hvordan man kan hjælpe de mindre og mellemstore virksomheder med at skaffe risikovillig kapital. Desværre kniber det med at få de mest centrale aktører – pensionsselskaberne – med på ideerne.

En af ministerens ambitioner er at skabe et børsmarked for små virksomheder, men den type virksomheder interesserer ikke pensionsselskaberne. Det kunne vi for nylig læse i Børsen, hvor såvel koncernfinansdirektøren i PFA som chefen for alternative investeringer i Danica udtrykte store forbehold over for tanken.

Og nogle få dage senere kunne vi i Jyllands-Posten læse, at pensionsselskaberne også er forbeholdne over for ministerens ønske om i regi af Vækstfonden at etablere en ny fond, hvor to tredjedele af formuen skal investeres i små og mellemstore virksomheder i hele Danmark og dermed også i virksomheder i landdistrikterne.

Det er ikke en tanke, som tiltaler pensionsselskaberne. I avisen afviste investeringsdirektøren i Sampension, Henrik Olejasz Larsen, at gøre investeringer i Udkantsdanmark til selvstændigt mål. Det handler om at investere der, hvor der er størst chance for et godt afkast. Han tilføjede:

”Jeg tror, det er andre midler, man skal have gang i. Mere direkte politiske midler til udkantsområder, og så må man give andre typer af økonomiske incitamenter, særlige skattefordele eller direkte støtte til udviklingen der. ”

Det er en opfattelse, som vi deler i BDO. Vækstfonden gør det udmærket, men den bliver aldrig i stand til at dække ret meget andet end et lille hjørne af behovet.

Der er derfor behov for noget andet. Først og fremmest regler, der gør det attraktivt for private at investere i disse virksomheder. Vi tror, at der i dette segment findes et meget betydeligt potentiale, men det forløses kun, hvis politikerne ændrer vilkårene for sådanne investeringer, fx ved at lempe reglerne for anvendelse af pensionsmidler til køb af aktier i ikke-børsnoterede virksomheder.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.