Det sku’ være så godt…

27 januar 2014

En ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at 40 % af lederne i de mindre og mellemstore virksomheder oplever, at de i høj grad eller i meget høj grad må bruge tid på administrative opgaver, som de er pålagt af staten. Tid som de ellers ville kunne bruge på at udvikle deres virksomhed. I en tilsvarende undersøgelse fra 2011 var tallet på 29 %.

Nu skal den slags undersøgelser altid tages med et gran salt, fordi de er baseret på fornemmelser og ikke på eksakt måling, men vi tvivler ikke på konklusionen. Vi hører nemlig det samme fra vores kunder.
 
De administrative byrder omfatter alt fra statistiske indberetninger, over kontrolbesøg til lange sagsbehandlingstider.

Undersøgelsen fra DI giver ikke nogen forklaring på stigningen, men vi er ret sikre på, at den stigende digitalisering hos det offentlige bærer en stor del af skylden.
 
Alle virksomheder skal nu have en digital postkasse. Alle væsentlige regninger skal betales digitalt. Regnskaber skal indberettes digitalt. Og det samme skal stort set alle taloplysninger til SKAT.
 
Grundlæggende er det en god ting. Vi er store tilhængere af digitaliseringen. På sigt bliver det en stor gevinst, men overgangen er en byrde, som i vores øjne ikke får nok politisk opmærksomhed.
 
De offentlige systemer er nemlig på mange områder ikke gearet til digitaliseringen. Ustandseligt er der nedbrud eller ventetid.
 
Vi oplever det især hos SKAT, hvor tanken med TastSelv-systemet er indlysende god, men hvor virksomhederne igen og igen oplever enten ikke at kunne komme igennem eller bliver ”smidt af” undervejs og må starte forfra. Det er enormt frustrerende.

Løsningen er ikke at droppe digitaliseringen. Løsningen er at få de eksisterende systemer til at virke bedre, inden der bygges mere på.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: