Det holdt så kun i 17 dage

Frank Lau , Senior Partner, statsautoriseret revisor |

19 december 2016

Den stadig nye regering offentliggjorde den 27. november 2016 sit regeringsgrundlag. Heri kan man blandt andet læse følgende:

”Gode ideer og virkelyst må ikke bremses af unødige regler og bureaukrati. Erhvervsrettet lovgivning skal derfor som hovedregel kun træde i kraft to gange om året, hhv. 1. januar og 1. juli. Det letter virksomhedernes arbejde med at holde sig orienteret om ny erhvervsrettet regulering. ”

God idé tænkte vi, da vi læste det.

Vi bemærkede godt nok det lille forbehold ”som hovedregel” men regnede med, at det måtte være forbeholdt tilfælde, hvor nationens sikkerhed stod på spil.

Det var det så ikke, ved vi nu. I sidste uge fremsatte skatteministeren et lovforslag, som ændrer reglerne for personer, der via kommanditselskaber investerer i udlejningsejendomme og solcelleparker mv. De skal ikke længere kunne modregne underskud af sådan virksomhed i anden indkomst, men kun i fremtidige overskud i samme virksomhed.

De nye regler skal have virkning fra den 14. december 2016 – datoen for fremsættelsen af lovforslaget – og ikke fra den 1. januar 2017, hvilket regeringsgrundlaget ellers lægger op til.

Fravigelsen forklares i lovforslaget med, at der ellers vil være en hamstringsrisiko. Regeringen forestiller sig tilsyneladende, at der ellers ville opstå Magasin-lignende køer hos landets udbydere af 10-mandsprojekter, hvis de nye regler først skulle have virkning fra nytår.

Den frygt anser vi for temmelig overdreven.

For vores skyld må politikerne gerne ændre reglerne. Men at tale om hamstringsrisiko i forhold til regler, der har været gældende i mere end en menneskealder, siger ikke andet, end at målet åbenbart helliger midlet.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn.