Alternative finansieringskilder

10 marts 2014

FinanceZealand er navnet på en fond, der yder lån på op til 500.000 kr. til mindre virksomheder, der allerede er etableret, men som har brug for penge til at udvikle sig yderligere.

Lånene skal afvikles over 8 år, men har en indbygget mulighed for to års afdragsfrihed. Og ganske udsædvanligt, så stiller fonden ikke krav om pant, kaution eller anden form for sikkerhedsstillelse. Det er risikovillig kapital i ordets egentlige betydning.
 
Fonden er relativt ny. Den blev stiftet i efteråret med midler fra EU’s regionalfond, Sparekassen Sjælland, Nakskov Erhvervsfond, Lolland, Falster og Møns ErhvervsFond samt en række private investorer.
 
Fonden har netop ydet de første fem lån. De er gået til fem meget forskellige virksomheder med det fælles kendetegn, at de havde behov for midler til markedsføring og salg af deres ydelser og produkter. Det har de nu fået. Fonden forventer at yde yderlige 20 lån i år.

Alle landets pengeinstitutter bugner af penge, og ingen af dem forsømmer nogen lejlighed til at fortælle, at de hellere end gerne låner ud til virksomheder, der mangler penge til finansiering af deres vækstplaner.

Og det er utvivlsomt sandt, men lånetilsagnene er desværre ofte suppleret af krav om sikkerhedsstillelse i et omfang, som mange mindre virksomheder ikke kan honorere. Derfor er der behov for FinanceZealand og lignende institutioner.

Fondens lån er ikke blot en opmuntring til de udvalgte virksomheder, men i de fleste tilfælde også den direkte årsag til, at disse kan opnå supplerende finansiering fra andre, herunder fra deres bankforbindelse. En rigtig win-win-situation.
 
Nogle vil måske mene, at fondens 25 årlige lån a 500.000 kr. ikke dækker andet end en flig af det samlede behov. Det er givetvis rigtigt, men lidt er bedre end ingenting. Det gælder om at se glasset som halvt fyldt og ikke som halvt tomt.

Hvad mener du?

Følg debatten - og giv gerne din mening til kende i vores debatforum på LinkedIn: