Thomas Sven Ahrenkiel Mikkelsen, Assistant, cand.merc.aud.

Thomas Sven Ahrenkiel Mikkelsen

Assistant, cand.merc.aud.

Aalborg

+4596345804

+4553786805

vCard

Kontakt


Thomas Sven Ahrenkiel Mikkelsen er Assistant, cand.merc.aud. hos BDO i Aalborg