• Uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet

Som revisortrainee bliver du en del af BDO’s 2 årige interne traineeforløb. Forløbet er opbygget med en række trin, hvor der både vil være undervisning, hvor du møder fysisk op, og undervisning i form af forskellige videokurser, webinarer, e-learning mv. 
 


For os er det vigtigt at give vores trainees den bedst mulige uddannelse, og derfor er den både involverende, deltagende og engagerende. Det betyder, at du ikke bliver mødt af otte timers planchegennemgang, men i stedet af masser af cases, dialoger, refleksionsøvelser, spørgsmål og quiz. Indlæringen på uddannelsen bliver understøttet af dit daglige arbejde på det lokale BDO-kontor, hvor indholdet på uddannelsen omdannes til arbejde i praksis. Netop denne kombination af teori og praksis er med til at udvikle stærke kompetencer hos vores trainees.

I BDO er vi naturligvis opmærksomme på, at vores trainees ikke kommer med samme uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. På enkelte kurser vil undervisningen derfor blive delt i to hold alt efter, hvilken og hvor meget erfaring du har. 


Mentorordning

Hos BDO investerer vi mange ressourcer i vores trainees – det er nemlig vigtigt for os, at forløbet er godt fra dag ét. Derfor får du tildelt en mentor, som vil guide og hjælpe dig samt fungere som sparringspartner under hele dit traineeforløb.

Din mentor er der, når du har brug for det. Han eller hun deler gennem rådgivning, coaching og feedback ud af sine erfaringer og kompetencer for at støtte din udvikling og trivsel i BDO.

Din mentor er ikke din leder, hvilket er en fordel, da jeres samarbejde dermed får en helt anden og meget mere neutral karakter.
 

Det sociale

For at kunne skabe et læringsmiljø, hvor fagligheden kan udvikle sig, så handler det for os om at skabe et rum, hvor alle tør bidrage. Derfor har vi som en del af traineeuddannelsen også fokus på det sociale og særligt på det at skabe relationer på tværs af kontorer, trin mv. 

Selvom hovedformålet er at udvikle dine kompetencer, så har vi også fokus på, at undervisningen er sjov, spændende, involverende og uformel. Herudover handler det også om at kunne give konstruktiv feedback, ikke være bange for at sige sin mening og naturligvis behandle hinanden og omgivelserne med respekt.
 

Du kan læse meget mere om vores traineeuddannelse i vores brochure.