• Uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet

Som revisortrainee bliver du en del af BDO’s interne uddannelsesforløb. For os er det vigtigt at give vores trainees den bedst mulige uddannelse, og derfor er den både involverende, deltagende og engagerende. Det betyder, at du ikke bliver mødt med 8 timers planchegennemgang, men i stedet af masser af cases, dialoger, refleksionsøvelser, spørgsmål og quiz.

Indlæringen på uddannelsen bliver understøttet af dit daglige arbejde på det lokale BDO-kontor, hvor indholdet på uddannelsen omdannes til arbejde i praksis. Netop denne kombination af teori og praksis er med til at udvikle stærke kompetencer hos vores trainees.
 

Traineeuddannelsens opbygning

I BDO er vi opmærksomme på, at vores trainees ikke kommer med samme uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. Derfor har vi én traineeuddannelse med to forskellige spor, som kan gennemføres på enten 2 eller 4 år. Hvilket spor du skal følge, afhænger af din uddannelse og dine erfaringer.

Du skal følge det 2-årige spor, hvis du er enten finansbachelor, HA eller Cand.merc.aud. Er du uddannet som finansøkonom eller finansial controller og har været i praktik eller arbejdet som studentermedhjælper i BDO, kan du også følge det 2-årige spor.

Du skal følge det 4-årige spor, hvis du kommer direkte fra en gymnasial uddannelse, eller hvis du som finansøkonom eller finansial controller ikke har afholdt din praktik hos BDO eller været ansat som studentermedhjælper hos os.

Begge forløb er opbygget med en række trin, som hver især består af prework/forberedelse til kursus, kursus og postwork/afslutning af kursus i form af forskellige tests.
 

Undervisningsformer

Vores undervisning er tilrettelagt, så indlæringen er størst muligt. Det betyder, at vi anvender flere forskellige undervisningsmetoder og -former, som alle har det formål, at du skal være en aktiv del af processen.

På de enkelte trin vil der både være undervisning, hvor du fysisk møder op, og undervisning i form af forskellige videokurser, webinarer, e-learning mv. Sidstnævnte foregår via computeren og kan derfor gennemføres, blot du har forbindelse til internettet.


Mentorordning

Hos BDO investerer vi mange ressourcer i vores trainees – det er nemlig vigtigt for os, at forløbet er godt fra dag ét. Derfor får du tildelt en mentor, som vil guide og hjælpe dig samt fungere som sparringspartner under hele dit traineeforløb.

Din mentor er der, når du har brug for det. Han eller hun deler gennem rådgivning, coaching og feedback ud af sine erfaringer og kompetencer for at støtte din udvikling og trivsel i BDO.

Din mentor er ikke din leder, hvilket er en fordel, da jeres samarbejde dermed får en helt anden og meget mere neutral karakter.
 

Det sociale

For at kunne skabe et læringsmiljø, hvor fagligheden kan udvikle sig, så handler det for os om at skabe et rum, hvor alle tør bidrage. Derfor har vi som en del af traineeuddannelsen også fokus på det sociale og særligt på det at skabe relationer på tværs af kontorer, spor mv. For at pleje og udbygge relationerne planlægger vi uddannelsens trin, så det 2-årige og 4-årige spor afholdes det samme sted og de samme datoer.

Selvom hovedformålet er at udvikle dine kompetencer, så har vi også fokus på, at undervisningen er sjov, spændende, involverende og uformel. Herudover handler det også om at kunne give konstruktiv feedback, ikke være bange for at sige sin mening og naturligvis behandle hinanden og omgivelserne med respekt.
 

Du kan læse meget mere om vores traineeuddannelse i vores brochure.