• Rekruttering

Rekrutteringsprocessen

Når vi ansætter en ny kollega i BDO, sker det med udgangspunkt i en veldefineret ansættelsesproces, hvor din faglige og personlige profil matches med jobbets indhold.

Det vil altid være en forudsætning for ansættelse, at du har høj faglighed og er drevet af ambitionen om at skabe værdi. Forretningsforståelse, markedskendskab samt indlevelse i vores kunders udfordringer og behov er en forudsætning for BDO’s succes.

Vi har megen fokus på at håndtere ansøgninger og ansøgere korrekt, hvilket vil sige, at vi følger op, melder tilbage og håndterer alle oplysninger med diskretion.

I ansættelsesprocessen sikrer vi god plads til gensidig afklaring gennem flere samtaler. Hvis det er relevant, anvender vi en test og personprofilanalyse til at afdække din personprofil. 

Det er vigtigt for os, at du gennem hele rekrutteringsforløbet får oplevelsen af at være behandlet professionelt med respekt og seriøsitet.