Jobinterviewet

Ved jobinterviewet får du mulighed for at uddybe dine faglige og personlige kompetencer. Derudover giver vi dig en introduktion til jobbet og BDO.

Ved jobinterviewet afdækkes det umiddelbare match mellem dig og jobbet, personlige egenskaber, fx arbejdsform, motivation samt særlige styrker og begrænsninger i forhold til jobbet.

Det er vigtigt, at du giver et klart billede af dig selv - både personligt og fagligt. Vi vil derfor have en række spørgsmål til dig, som er med til at afdække din profil. Vi vil gerne vide noget om dine faglige interesser og kompetencer, men mindst lige så vigtigt er det, at vi får et billede af dig som menneske - Hvad driver dig? Hvad brænder du for? Hvad motiverer dig? Afklaringen er en grundlæggende forudsætning for, at du kommer til at trives bedst muligt i jobbet. 

Hvis der er tale om en lederstilling, giver interviewet os mulighed for at få et indtryk af din foretrukne lederstil i forhold til jobbet og BDO.

Samtalen foregår åbent og uformelt og med plads til dine spørgsmål, da det er vigtigt, at du også får spurgt ind til BDO, jobbet, muligheder mv.

En forudsætning for et godt og udviklende samarbejde er et gensidigt match.