Kompensation for virksomhedens faste omkostninger

Senest opdateret den 5. januar 2021.

Virksomheder, som mister mindst 30 % af deres omsætning som følge af Corona, kan søge om tilskud til dækning af deres faste omkostninger i forbindelse med den nationale nedlukning af Danmark, som trådte i kraft 9. december 2020.

Ordningen for tilskud til dækning af faste omkostninger er rettet mod de hårdest ramte virksomheder. De virksomheder, som i en periode mister mellem 30 % og 100 % af deres omsætning som følge af Covid-19. Omsætningen skal kunne henføres til ansøgervirksomhedens danske CVR-nummer.

Der er endnu ikke offentliggjort en bekendtgørelse for hjælpepakken, der skal dække under den nationale nedlukning i perioden fra 9. december 2020 og frem. Vi vil derfor opdatere nedenstående, når bekendtgørelsen offentliggøres.
 

Hvem kan søge om tilskud?

Virksomheder, som for perioden 9. december 2020 og frem til ophør af den nationale nedlukning forventer et fald i deres omsætning på minimum 30 % sammenlignet med deres omsætning i referenceperioden, kan søge om kompensation for faste omkostninger.
 

Hvor stor er kompensationen?

Omsætningsfaldet skal være mellem 30 % og 100 %, hvis virksomheden skal have kompensation for de faste omkostninger. Tilskuddet udgør en given andel af de faste omkostninger og afhænger af, hvor stor en omsætningsnedgang virksomheden oplever. Andelen bliver fastsat ud fra en 12-trins trappemodel.

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for perioden, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Virksomheden kan modtage kompensation på 100 % af virksomhedens faste omkostninger i den periode, hvor forbuddet om at holde åbent har været gældende, og virksomheden derfor ikke har haft nogen omsætning.
 

Hvad er faste omkostninger?

Når der er tale om kompensation for faste omkostninger i forbindelse med Covid-19, omfatter begrebet faste omkostninger blandt andet:

 • Husleje
 • Leje og leasingomkostninger
 • Omkostninger til nødvendig vedligeholdelse af anlægsaktiver og lejede aktiver
 • Omkostninger til el, vand, varme og rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser til anvendelse af software
 • Forsikringer, abonnementer samt øvrige faste omkostninger
 • Renter og gebyrer
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • 10. Nedskrivninger på letfordærvelige varer
 • 1Nedskrivninger på fersk kød, der nedfryses (gælder kun for slagterier m.fl.).

Omkostninger, som IKKE kompenseres, omfatter blandt andet:

 • Varekøb (vareforbrug)
 • Lønninger (dækkes i stedet efter ordningen med lønkompensation)
 • Salgs- og marketingomkostninger
 • Fragtomkostninger
 • Tab på debitorer
 • Afdrag på gæld
 • Køb af anlægsaktiver
 • Større renoveringer af anlægsaktiver
 • Hensættelser og værdireguleringer
 • Indkomstskatter.
   

Vi kan hjælpe dig

I BDO har vi overblik over reglerne om hjælpepakker, faste omkostninger og kompensation og vi kan derfor ikke bare svare på dine spørgsmål, men vi kan også hjælpe med udfyldelse af ansøgningsskemaet og med de påkrævede erklæringer.

Kontakt os