Arrangører kan søge kompensation for aflyste arrangementer

Senest opdateret den 5. januar 2021.

Det kan være kompliceret affære for mange sportsklubber, for koncert- og udstillingsarrangører og for arrangører af andre større arrangementer at finde ud af, om de er berettigede til kompensation for aflyste arrangementer som følge af Covid-19. Her får du et hurtigt overblik over reglerne for hjælpepakker til aflyste arrangementer.

Muligheden for at søge kompensation for aflyste arrangementer med mange deltagere er udvidet og omfatter mange flere arrangementer, men det gælder om at holde tungen lige i munden. Arrangørerne skal forberede sig godt, inden de søger om en sådan hjælpepakke. Der skal nemlig gives ganske præcise oplysninger og dokumentation om mange ting, når man søger kompensation for aflyste arrangementer.
 

Hvem kan søge kompensation?

Det kan i første omgang alle, som havde planlagt et arrangement med et forventet deltagerantal på over 350 personer i perioden fra og med fredag den 6. marts til og med tirsdag den 31. december 2020, og som har måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre dette som følge af de særlige forsamlingsregler, som Covid-19 har affødt. 

Adgangen til kompensation i form af en økonomisk hjælpepakke gælder uanset, om der var tale om et gratis arrangement eller et arrangement med deltagerbetaling. Ansøgninger om kompensation for mere end 500.000 kr. samlet fra én arrangør skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig revisor. Udgiften hertil dækkes af staten for beløb op til 30.000 kr. Det vil i de fleste tilfælde indebære en refusion på 100 %. Ansøgninger på mindre end 500.000 kr. fra én arrangør skal ikke ledsages af en revisorerklæring.
 

Hvem kan IKKE søge kompensation?

Arrangører af aflyste messer og udstillinger mv., hvor der var forventet et samlet deltagerantal på over 350 personer over flere dage, er ikke berettigede til kompensation. Det er nemlig en betingelse, at arrangøren skal have haft en forventning om 350 deltagere på samme tid.

Arrangementet skal være åbent for offentligheden, så der kan ikke søges kompensation for fx aflyste firmaarrangementer.

Arrangører, som har fået dækket deres tab som følge af Covid-19 af forsikringer eller af andre statslige kompensationsordninger, kan heller ikke søge om hjælpepakken for aflyste arrangementer. Det er nemlig et krav, at tabet påviseligt er knyttet til aflysningen eller ændringen som følge af Covid-19 og ikke kan afværges eller dækkes på anden vis.
 

Hvor store beløb sikrer hjælpepakkerne?

Arrangøren kompenseres for tab (underskud), som er relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som arrangøren ikke har kunnet afværge.

Arrangementets underskud opgøres ud fra arrangementets indtægter og udgifter. Der kan søges kompensation for de direkte og indirekte udgifter, som er forbundet med arrangementet. De direkte og indirekte indtægter som ligeledes er forbundet med arrangementet, skal ligeledes indgå i opgørelsen af arrangementets underskud. Der skal alene medregnes de indtægter, som arrangøren ikke har refunderet til køber eller overflyttet til nyt arrangement.

Vær opmærksom på, at kompensationen ikke må bidrage til overskud, hvorfor tabt overskud ikke indgår i opgørelsen.

Der er ikke noget loft på, hvor stor en kompensation den enkelte arrangør kan opnå. Den enkelte arrangør har en pligt til at tabsbegrænse. For at kunne få kompensation skal arrangøren agere på samme måde overfor sine leverandører, kunder og tilskudsgivere, som arrangøren ville have gjort, hvis der ikke var mulighed for at få kompensation. Det vil sige, at arrangøren skal tage en række konkrete skridt for at nedbringe dine økonomiske tab.

Ansøgningen er delt op i 2 perioder:

  1. Perioden 6. marts til 31. august 2020 med ansøgningsfrist 28. februar 2021, og
  2. Perioden 1. september til 31. december 2020 med ansøgningsfrist 30. april 2021.
     

Vi kan hjælpe med hjælpepakkerne   

I BDO har vi indsigt i reglerne, der gælder for Covid-19, og kan derfor hjælpe med at vurdere, hvorvidt en konkret arrangør er berettiget til kompensation. Vi kan også hjælpe med at udfylde ansøgningsskemaet til hjælpepakken samt naturligvis med revisorerklæringen i de tilfælde, hvor den er påkrævet. Vi har kontorer over hele landet.
 

Kontakt os