Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • En side af BDO i Danmark

Covid-19: Nu kan arrangører af aflyste arrangementer søge kompensation

Senest opdateret den 23. april 2020.
(Vær opmærksom på at ordningen er under opdatering hos Erhvervsstyrelsen og de har midlertidig lukket ansøgningsmodulet.)

Det bliver en temmelig kompliceret affære for mange sportsklubber og for koncert- og udstillingsarrangører m.fl. at finde ud af, om de er berettigede til kompensation for aflyste arrangementer som følge af Corona-virussen. Her får du et hurtigt overblik over reglerne.


Muligheden for at søge kompensation for aflyste arrangementer med mange deltagere er udvidet og omfatter mange flere arrangementer, men det gælder om at holde tungen lige i munden. Arrangørerne skal forberede sig godt, inden de søger om en sådan hjælpepakke. Der skal nemlig gives ganske præcise oplysninger om mange ting, hvis man skal gøre sig håb om kompensation. Ansøgninger om kompensation for mere end 500.000 kr. samlet fra én arrangør skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig revisor. Udgiften hertil dækkes af staten for beløb op til 30.000 kr. Det vil i de fleste tilfælde indebære en refusion på 100 %.


Opdateret den 23. april 2020

 

Hvem kan søge kompensation?

Det kan i første omgang alle, som havde planlagt et arrangement med et forventet deltagerantal på over 350 personer i perioden fra og med fredag den 6. marts til og med tirsdag den 31. august 2020, og som har måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre dette som følge af de særlige forsamlingsregler, som Covid-19 – bedre kendt som Corona-virussen - har affødt. Erhvervsstyrelsen har midlertidig lukket for ansøgninger.

Adgangen til kompensation i form af en økonomisk hjælpepakke gælder uanset, om der var tale om et gratisarrangement eller et arrangement med deltagerbetaling.

 

Hvem kan IKKE søge kompensation?

Arrangører af aflyste messer og udstillinger mv., hvor der var forventet et samlet deltagerantal på over 350 personer over flere dage, er ikke berettigede til kompensation. Det er nemlig en betingelse, at arrangøren skal have haft en forventning om 350 deltagere på samme tid.

Der kan heller ikke søges kompensation, hvis et udskudt arrangement afholdes i en anden juridisk enhed, men med samme ejere, inden for et år efter den oprindelige arrangementsdato.

Arrangører, som har fået dækket deres tab som følge af Covid-19 af forsikringer eller af andre statslige kompensationsordninger, kan heller ikke søge om hjælpepakken, da det er et krav, at tabet påviseligt er knyttet til aflysningen eller ændringen som følge af Covid-19 og ikke kan afværges eller dækkes på anden vis.

 

Hvor store beløb sikrer hjælpepakkerne?

Der kan søges kompensation for det tab, som aflysningen eller ændringen har forårsaget. Det vil i første omgang betyde dækning af mistede billetindtægter. Der kan dog også søges om dækning af direkte og indirekte omkostninger, når disse kan henføres til arrangementet og ligeledes er påvirket af Covid-19. Der er ikke noget loft på, hvor stor en kompensation den enkelte arrangør kan opnå.

 

Vi kan hjælpe om Covid-19   

I BDO har vi indsigt i reglerne, der gælder for Corona-virussen,og kan derfor hjælpe med at vurdere, hvorvidt en konkret arrangør er berettiget til kompensation. Vi kan også hjælpe med at udfylde ansøgningsskemaet til hjælpepakken samt naturligvis med revisorerklæringen i de tilfælde, hvor den er påkrævet. Vi har kontorer over hele landet. Ønsker du vores rådgivning, kan du kontakte os  her

 

Kontakt os