Sådan forbereder danske virksomheder sig inden den 1. januar 2021

Den 31. januar 2020 trådte Storbritanniens udtrædelse fra EU i kraft. Vi befinder os dog fortsat i en overgangsperiode, der er gældende resten af 2020, hvor reglerne for handel mellem EU og Storbritannien ikke bliver ændret.

Storbritanniens udtrædelse fra EU afføder dog flere ubesvarede spørgsmål og bekymringer hos både de resterende EU-medlemslande og resten af verden. Men en ting er sikkert: Brexit vil medføre markante følgekonsekvenser og forandringer for hele det europæiske marked, især de enkelte virksomheder i medlemslandene, der allerede nu må begynde at omstille sig til det nye handelsmiljø, der er under udvikling. Det gælder både de virksomheder, som har hyppig samhandel med Storbritannien, men imidlertid også de, som lejlighedsvist har Storbritannien som handelspartner.

Nedenfor har vi lavet en tidslinje som viser, hvilke datoer og begivenheder du skal være særlig opmærksom på. 

Download tidlinjen

 

Hvis din virksomhed skal handle med Storbritannien fra den 1. januar 2021 og fremover, skal I følge de generelle regler for handel med lande uden for EU (tredjelande). De nye regler for handel med Storbritannien kan få store administrative og økonomiske konsekvenser blandt andet for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold. Effekten af de administrative og økonomiske konsekvenser kan reduceres, hvis virksomhedens ledelse forbereder dette inden den 1. januar 2021.

På denne side har vi samlet alt det vigtigste om Brexits påvirkning på danske told-, moms- og Supply Chain-forhold, så du og din virksomhed kan blive klar i 2021, hvor de nye handelsregler gælder.