Artikel:

Dokumentationsreglerne for toldfritagelser er blevet skærpet

30 marts 2022

Klaus Kalsmose Jakobsen, Director, Customs & International Trade |

En toldkontingentordning giver mulighed for at indføre varer uden told eller til nedsat told. Fordelene ved at være omfattet af en toldkontingentordning kan fx være, at produkter af fiskerivarer og akvakulturprodukter importeres til 0% i told, mens det normalt ville være 24%. EU har en lang række toldkontingentordninger, og dermed kan der være mange penge at spare for virksomheder, der er omfattet. Toldkontingenterne fordeles af EU-kommissionen efter først til mølle-princippet.

Et toldkontingent gælder for en bestemt årlig mængde fx 3500 tons, og når den er opbrugt, bortfalder toldfordelen. Toldkontingentordningen åbner op med en ny kvote efter årsskiftet.

Anvendelsen af toldkontingentordningen kræver, at virksomhederne kan dokumentere fx varernes oprindelse. De seneste ændringer betyder:
 

Algeriet og Tunesien

Vin af friske druer: Oprindelsesbetegnelsen skal være ledsaget af en oprindelsesattest eller et påtegnet VI-1 eller VI-2 dokument.
 

Kap Verde

Produkter fremstillet af fisk uden oprindelsesstatus, anses som produkter med oprindelsesstatus[1]. Under forudsætning af, at produkterne kun undergår behandlinger, som har til formål at bevare deres gode stand. De må med andre ord ikke blive ændret eller omdannet.
 

Storbritannien og Nordirland

Visse varer af fisk og aluminium[2]. Skærpelsen vedrører yderligere dokumentation, hvis dokumentationen sker på baggrund af en udtalelse om oprindelse fra eksportøren.

 

Ansøgningsfrist

Toldkontingenterne træder i kraft to gange årligt, henholdsvis d. 1. januar og d. 1. juli. Den næste ansøgningsfrist er d. 15. september 2022.

 

[1] Produkterne skal være oplistet på Bilag I eller Bilag II i KFO 2021/966

[2] De præcise varer er oplistet i bilaget til KFO 2021/775