Viden om - skat og moms:

Sambeskatning

03 februar 2021

Arne Riis, Partner, Skat |

Danske selskaber, som indgår i en koncernforbindelse med andre danske selskaber, bliver omfattet af de obligatoriske regler om national samskatning. International sambeskatning med koncernforbundne udenlandske selskaber, fast driftssteder og ejendomme kan vælges.

Selskaber, som anses for selvstændige skattesubjekter, skal opgøre og selvangive selskabets egen skattepligtige indkomst og betale selskabets egen selskabsskat. Selskaber kan dog være omfattet af reglerne om sambeskatning, hvormed selskabet beskattes sammen med andre selskaber.

Sambeskatningen medfører, at et selskabs underskud kan modregnes i den skattepligtige indkomst i andre selskaber, der indgår i sambeskatningen.

Der findes to former for sambeskatning, obligatorisk national sambeskatning og frivillig international sambeskatning. 

Hent publikation