• Ny ferielov på vej
Viden om - Revision og regnskab:

Ny ferielov på vej

12 marts 2018

Michael Meldgaard , Director, HR Business Partnering & Legal |

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget at indføre en ny ferielov. Den nye ferielov vil indføre begrebet ”samtidighedsferie”, ændre ferieåret og samtidig indføre en overgangsordning, som vil gælde i en lang årrække. Der er tale om væsentlige ændringer, som over en lang årrække vil kunne få indflydelse på den enkelte arbejdsgivers likviditet, og som også vil ændre på håndteringen af feriepenge i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Den nye ferielov vil træde i kraft pr. 1. september 2020. Ændringen vil dog allerede fra 1. januar 2019 få betydning for optjeningen af ferie. Samtidig er der flere administrative systemer og interne politikker, som arbejdsgiverne bør forholde sig til inden lovens ikrafttrædelse.

Hvorfor skal det nuværende system ændres?

Den store periodeforskydning mellem optjening af ferie (kalenderåret) og afvikling af ferie (efterfølgende 1. maj - 30. april) er i strid med EU-retten. Problemstillingen gælder særligt for nye på arbejdsmarkedet, som i det danske system hidtil har skullet vente i op til 16 måneder fra de ansættes, til de har mulighed for at holde betalt ferie.

De nye regler

Fra 1. september 2020 lægges ferieåret om, så det løber fra 1. september – 31. august. Der indføres på samme tidspunkt samtidighedsferie, hvor medarbejderen løbende optjener og afvikler ferie i samme periode. I perioden 1. september – 31. august vil medarbejderen således som udgangspunkt både optjene og afvikle 25 betalte feriedage. Lovgiver har dog besluttet at fastsætte en ferieafholdelsesperiode, der løber fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder).

Omlægningen af ferieåret har været en nødvendig konsekvens af, at ferie optjenes successivt i løbet af ferieåret. Et ferieår, som starter 1. september, vil således i videst mulige omfang betyde, at ferien er optjent på de tidspunkter, hvor danskerne holder ferie.

Der ændres ikke på, at der optjenes 5 ugers ferie pr. år, og der ændres heller ikke på muligheden for at have enten ferie med løn eller ferie med feriegodtgørelse.

Fremover vil medarbejderen således principielt starte ferieåret uden optjent ferie. De 25 betalte feriedage vil derefter blive optjent med 2,08 dag pr. måned i løbet af ferieåret. Det betyder fx også, at medarbejderen i oktober måned kun vil have 2,08 feriedage til rådighed. Hvis medarbejderen skal holde en uges efterårsferie i oktober, skal medarbejderen derfor lave en aftale med sin arbejdsgiver om, at man bruger ferie på forskud. Som en konsekvens heraf, kommer der i den nye ferielov andre regler for modregning mellem ferie og løn. Der kommer således en række markante ændringer, ud over selve omlægningen af ferieåret og overgangen til samtidighedsferie, herunder månedlig afregning af feriegodtgørelse til Feriekonto, automatisk udbetaling af 5. ferieuge, hvis den ikke afholdes eller aftales overført, ændrede regler for udbetaling af ferietillæg mv.

Hent publikationen