• Tommerup Efterskole
Case:

Tommerup Efterskole

23 april 2018

Tommerup Efterskole: Dannelse for livet

Tommerup Efterskole har som erklæret mål at gøre eleverne til gode, demokratiske samfundsborgere. En enkel, men også ædel ambition, som skolen hele tiden arbejder på ved at være tæt på eleverne og udvikle dem som mennesker. Skolen lever af både elevbetaling og offentlige tilskud, og her spiller BDO en vigtig rolle, ikke bare fordi der er specifikke krav til de erklæringer, staten skal have - men også fordi skolens lille administration har stor gavn af en sparringspartner i det daglige.

Tommerup Efterskole på Fyn kan føre sin historie tilbage til 1906, hvor stedet startede som en højskole. Fra 1976 har bygningerne huset en efterskole, der med en bred folkekirkelig baggrund giver eleverne "folkelig oplysning, demokratisk dannelse og livsoplysning", som det hedder. Men for forstander Peter Munk Povlsen er det mere end bare ord:
"Vi vil gerne noget mere med vores elever end det klassiske skolesystem. Det, at man er til stede med eleverne hele tiden, gør, at man når et højere menneskeligt og fagligt niveau. Samtidig er det første gang, at eleverne er væk fra deres forældre i længere tid. Det gør, at de kan få udviklet det værdisæt, de har med hjemmefra, og få det afprøvet i nye rammer - over for os undervisere og de andre unge på stedet. Det er med til at udvikle dem og gøre dem til hele og selvstændige mennesker og samfundsborgere."
Som efterskole er Tommerup friere stillet end folkeskolen er, når det handler om at sammensætte undervisningen. Blandt andet tilbyder skolen en teaterlinje og en fodboldlinje. Men Tommerup har valgt også at bane vejen for de elever, der vil videre på gymnasiet. Derfor har elever fra Tommerup Efterskole samme mulighed for at gå videre på gymnasiet som elever på en almindelig folkeskole.

Tallene er vigtige

Én ting er eleverne, undervisningen og værdierne. Men historien om efterskolen fortælles ikke kun med ord, mener forstander Peter Munk Povlsen:
"Vores regnskaber og måde at afrapportere på fortæller lige så meget om, hvordan vi driver skole, som vores årsberetning gør. Derfor er revisorerne vigtige samarbejdspartnere, som hjælper med at give et retvisende billede af, hvordan vores forretning kører."
Som halvoffentlig institution lever efterskolen blandt andet af statslige tilskud, hvor revisorerklæringerne er en af forudsætningerne for, at støtten kan bevilges korrekt.

Kom til via OfficeLink

Siden 2012 er det BDO, der har hjulpet efterskolen med erklæringer, regnskab, revision og løbende rådgivning og sparring. Efterskolens bogholder Inge Tinggaard kom på sporet af BDO, fordi hun mente, at efterskolen dengang havde brug for et nyt revisionsselskab:

"Jeg fandt ud af, at flere andre efterskoler havde lavet budgetter med BDO's modul OfficeLink, og det lød spændende. Ad den vej fik jeg kontakt til statsautoriseret revisor Kim Dalgaard. Kim var meget nede på jorden og i øjenhøjde med, hvem vi er, og hvad vi vil. Der var god kemi, og han vidste, hvad han talte om. BDO ved helt klart noget om skoleverdenen. Så i forhold til vores tidligere revisorer var der uden tvivl kompetencen til forskel."

Den løbende sparring

Som en efterskole med en lille administration og økonomiafdeling sætter både forstander Peter Munk Povlsen og bogholder Inge Tinggaard pris på den sparring, de har med BDO i det daglige - uanset om det handler om kontoplaner, afskrivninger, budgetplaner eller regnskabstekniske spørgsmål. Især er Peter glad for, at man kan spørge ind til mange ting og få svar med det samme:
"Det betyder meget for mig, at de tør komme med deres umiddelbare tanker - og så er det helt fint, at de senere tjekker op på tingene for at være helt sikre. Jeg vil gerne have meninger, ikke bare standardsvar. Jeg oplever, at de også er åbne for den type dialog. De er tydeligt interesseret i at komme med konstruktive svar. Det er det, der gør BDO til en god sparringspartner."