Produktblad:

OfficeLink - Din koncerns Excel-baserede budget- og rapporteringsløsning

19 maj 2014

I dette produktblad kan du læse om hvorledes vores SQL Server- og Excel-baserede OfficeLink®-skabeloner kan anvendes i større koncerner til budgettering og rapportering. 

Løsningen muliggør decentral budgettering og rapportering - med central styring af økonomiafdelingen.

Hent produktbladet