• Spændende og lysere fremtid for campingpladsernes afgiftsrefusion
Artikel:

Spændende og lysere fremtid for campingpladsernes afgiftsrefusion

12 februar 2018

Chris Pedersen , Partner, Moms |

Folketinget har nu vedtaget en ændring af campingpladsernes afgiftsrefusion for elforbrug anvendt i campisternes campingvogne.

BDO har spillet en aktiv rolle i forbindelse med fastlæggelsen af omfanget af de nye regler og som vi ser det, så er der åbnet op for nogle nye og interessante muligheder i den fremtidige afgiftsrefusion.

Lovændringen indebærer overordnet set følgende for de danske campingpladser:

  • Udvidelse af adgangen til refusion for elafgift
  • Udvidelse af adgangen til refusion for vandafgift


Elafgift

Den udvidede adgang til afgiftsrefusion for elforbruget i campisternes campingvogne indebærer, at elforbruget leveres til campisterne uden særskilt betaling.

Det er præcis omfanget af begrebet ”uden særskilt betaling” der gør denne lovændring meget interessant.

Som vi ser det og som Skatteministeriet også har bekræftet overfor os, så har langt de fleste campingpladser mulighed for at anvende denne mulighed ved den korrekte indretning af sin virksomhed.

Opfylder campingpladserne betingelserne for den udvidende afgiftsrefusion udgør refusionen den fulde elafgift, dog reduceret med 0,4 øre/kWh, for elforbrug i månederne april til september.

For den resterende del af året, er der kun adgang til delvis afgiftsrefusion, jf. elvarmereglerne.

 

Vandafgift

Med den udvidet adgang til afgiftsrefusion, er det vores opfattelse, at de tidligere drøftelser vedrørende manglende adgang til refusion for vandafgift, når der leveres vand direkte til de enkelte komfortpladser, ikke længere er tilstede.

Adgangen til opretholdelse af afgiftsrefusionen er dog betinget af, at der ikke opkræves en særskilt betaling for vandforbruget på pladserne generelt set.


Vi kan hjælpe dig

BDO tilbyder vores assistance i forbindelse med den forretningsmæssige indretning af campingpladsernes fremtidige drift, således vi sikrer den optimale afgiftsrefusion. Udfyld nedenstående formular og så kontakter vi dig til en uforpligtende snak.